Grafisk profil

Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, färger, bildspråk och andra grafiska element. Den bidrar, tillsammans med texter och det vi säger och gör, till bilden av Kronofogden

Grafisk manual

Här hittar du riktlinjer och exempel på hur vi tillämpar vår grafiska profil. Oavsett om du besöker vår webbplats, använder våra e-tjänster eller tar del av informationsmaterial och annonser, ska upplevelsen vara densamma. Det skapar tydlighet och enhetlighet, och en stark känsla av de värden vi står för.