Skyltar

Våra utomhusskyltar ska ha en logotyp i färg på en bakgrund av borstad aluminium.

Skyltar utomhus

Till enkelsidiga fasadskyltar och pendelskyltar används en horisontell logotyp och till flaggskyltar används en vertikal logotyp. Skylten ska om möjligt förses med belysning så att logotypen lyser mot bakgrunden. Symbolen ska dessutom lysa framåt.

Enkelsidig fasadskylt och flaggskylt.
Flaggskylt och enkelsidig fasadskylt.

Marginaler på utomhusskyltar

För samtliga skyltar utomhus – fasadskyltar, flaggskyltar och pendelskyltar – gäller att marginalen runt om logotypen motsvarar en tredjedel av symbolens höjd.

Observera att vi inte tar hänsyn till den del av bokstaven ”g” i ordet Kronofogden som hänger under textens baslinje.

Fasadskyltar

Enkelsidiga fasadskyltar

Fasadskyltar ska tillverkas med separatmonterade bokstäver och en symbol med ingjutet led-ljus. Symbolens sidor lackeras i vår gröna profilfärg och framsidan kläs med genomskinlig folie i samma färg. Textens sidor och framsida lackeras i en matt svart färg.

Symbolen och texten ska vara 25 mm djupa och lysa vitt bakåt. Symbolen ska även lysa grönt framåt.

Hela logotypen ska monteras med 20 mm distans och med 25 mm djup på bakgrunden av borstad aluminium.

Det finns ett undantag: Skyltar med en höjd på 400 mm eller lägre tillverkas med samma utförande som flagg- och pendelskyltar, se nedan.

Enkelsidig fasadskylt.
Enkelsidig fasadskylt

Dubbelsidiga flagg- och pendelskyltar

Dubbelsidiga skyltar ska tillverkas i borstad aluminiumplåt med logotypen urfräst i fronten.

Logotyper i opalvit akryl sticker ut 10 mm och dess framsidor kläs i genomskinlig, profilgrön folie respektive opak, det vill säga mattsvart folie.

Invändigt ska skylten bestyckas med led-ljus så att logotypens bokstäver lyser upp med en "corona"-liknande effekt.

Dubbelsidig pendelskylt och flaggskylt.
Dubbelsidig pendelskylt och flaggskylt.

Standardstorlekar

Våra utomhusskyltar finns i ett antal standardstorlekar. Om ingen av standardstorlekarna passar får vi tillverka skyltar i andra storlekar, med bibehållna proportioner.

Skyltar med öppettider

Våra skyltar med öppettider görs med logotyp i färg och svart text på en bakgrund av borstad aluminium. Skyltens bakgrund kan göras i plåt eller, för applicering på glas, i vinyl med mönster av borstad aluminum.

Skylten har en marginal runt om som motsvarar hälften av symbolens höjd.

Placera texten under logotypen på ett avstånd som mäter 2/3 av symbolens höjd. Texten sätts med gemena bokstäver med inledande versal.

Texten har en höjd på versaler såväl som avstånd i höjdled mellan versaler som motsvarar 1/3 av symbolens höjd (radavståndet blir då 1,4 × textens grad).

Typsnitt: Roboto bold.

Skyltar med öppettider samt tilläggsinformation

Om det ska finnas tilläggsinformation på skylten med öppettider, sätts denna med versaler ovanför eller under den övriga texten, beroende på vad som är lämpligt. Texten får aldrig placeras ovanför logotypen.

En eventuell pil utformas med en fylld triangel i lämplig riktning.

Typsnitt: Roboto bold.

Hänvisningsskyltar

Skyltar med hänvisning utformas enligt nedan. Observera att hela raden, med både text och pil, centreras.

Typsnitt: Roboto bold.