För leverantörer

Vi upphandlar varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Ibland tillsammans med Skatteverket, andra gånger själva.

De upphandlingar som gäller exekutiva tjänster, upphandlar och förvaltar vi själva.

Vi upphandlar exempelvis själva

  • flytt- och magasintjänster i samband med vräkning (avhysning)
  • låssmedstjänster, till exempel när vi behöver komma in i en bostad eller lokal
  • mäklartjänster vid försäljning av utmätt egendom.

Reglerna i lagen om offentlig upphandling syftar bland annat till att säkerställa fri konkurrens och att ge leverantörer möjlighet till lika villkor i varje upphandling.

Aktuella upphandlingar

Vi använder oss av upphandlingsverktyget Visma TendSign.

För att kunna ta del av upphandlingsdokument och lämna anbud behöver du ett användarkonto hos TendSign.

Om du inte redan har ett användarkonto kan du skapa ett kostnadsfritt på TendSigns webbplats. Då kan du se samtliga upphandlingar som publiceras via TendSign, inte bara våra.

Fakturor till Kronofogden

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Du hittar mer information om e-faktura till offentlig sektor på Diggs webbplats:

För dig som är leverantör till offentliga aktörer

Organisationsnummer

Vårt organisationsnummer är: 202100-5646.

E-fakturor via PEPPOL

Vi tar emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021005646. Du hittar mer information om Peppol på Digg:s webbplats:

Peppol

E-fakturor via Kronofogdens leverantörsportal för faktura och order

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:

  • företagsnamn och adress
  • organisationsnummer
  • momsregistreringsnummer
  • betalningsuppgifter.

Välkommen till Kronofogdens leverantörsportal

Referenser på faktura

Om vårt ordernummer anges vid beställning (börjar på 4) ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. För att fakturan ska kunna matchas mot vår inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält:

PEPPOL BIS Billing 3.0

Kundens ordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Fakturareferens/kostnadsställe (ska endast anges med siffror)
<Invoice><cbc:BuyerReference> eller <Invoice><cbc:AccountingCost>

Avtalsreferens (avtalsnummer)
<Invoice><cac:ContractDocumentReference>

Leverantörsportal för faktura och order

Referens = Köparens referens (kostnadsställe)

Kundens ordernummer = Köparens ordernummer

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter.

Omvänd skattskyldighet

Vi tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML) samt vid inköp av vissa IT-produkter (1 kap. 2 § första stycket 4 f ML).

Det innebär att ingående mervärdesskatt inte ska debiteras på fakturan till oss i dessa fall. På fakturan ska vårt momsregistreringsnummer, SE202100564601, framgå samt en hänvisning till aktuell paragraf i Mervärdesskattelagen (1994:200).

Har du frågor om din leverantörsfaktura?

Ring Statens servicecenter om du är en leverantör till oss och undrar om fakturan har kommit in, när ni kommer få betalt eller varför ni inte har fått betalt. Välj tonval 2.

0771-456 000

Har du frågor om e-handel?

Har du frågor om beställarreferens och ordernummer kontakta oss via Skatteverket:

e-inkop@skatteverket.se

E-handel

Vi arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel).

Det gäller samtliga inköp av både varor och tjänster som berörs av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering, vilket är en del av vårt uppdrag enligt förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

De här affärsprocesserna stödjer vi

Vi har stöd för följande standardiserade affärsprocesser:

  • PEPPOL. Vår elektroniska adress är 0007:2021005646.
  • Anslutning via VAN-Operatör.
  • Leverantörsportalen.

För de leverantörer som inte kan utväxla elektroniska affärsdokument, enligt SFTI:s rekommendationer, tillhandahåller vi kostnadsfri åtkomst till vår leverantörsportal.

Eventuell integration mellan leverantörens affärssystem och vår leverantörsportal bekostas av leverantören.

Leverantörsportalen underlättar för dig

Med hjälp av vår leverantörsportal kan du använda dig av elektronisk handel (e-handel) genom avrop mot ramavtal eller skicka fristående elektroniska fakturor (e-fakturor).

Välkommen till Kronofogdens leverantörsportal!

Relaterad information

Mer om e-faktura och e-handel

Vill du veta mer om e-faktura och e-handel eller har du frågor om leverans av varor eller tjänster – kontakta Skatteverket.

Vi samarbetar med Skatteverket när det gäller e-faktura, e-handel och frågor relaterade till leverans av varor eller tjänster. Om du har frågor kan du kontakta Skatteverket.

Mejla dina frågor

Anslutning av e-faktura eller om e-handel:

e-inkop@skatteverket.se

Leverans av vara eller tjänst:

inkop.gemensam@skatteverket.se

Webbformulär

Skatteverket: Ställ en fråga eller lämna ett svar