För leverantörer

Vi upphandlar varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Ibland tillsammans med Skatteverket, andra gånger själva.

De upphandlingar som gäller exekutiva tjänster, upphandlar och förvaltar vi själva.

Vi upphandlar exempelvis själva

 • flytt- och magasintjänster i samband med vräkning (avhysning)
 • låssmedstjänster, till exempel när vi behöver komma in i en bostad eller lokal
 • mäklartjänster vid försäljning av utmätt egendom.

Reglerna i lagen om offentlig upphandling syftar bland annat till att säkerställa fri konkurrens och att ge leverantörer möjlighet till lika villkor i varje upphandling.

Aktuella upphandlingar

Vi använder oss av upphandlingsverktyget Visma TendSign.

För att kunna ta del av upphandlingsdokument och lämna anbud behöver du ett användarkonto hos TendSign.

Om du inte redan har ett användarkonto kan du skapa ett kostnadsfritt på TendSigns webbplats. Då kan du se samtliga upphandlingar som publiceras via TendSign, inte bara våra.

Skicka e-faktura

Som leverantör ska du fakturera oss elektroniskt, det vill säga skicka en e-faktura. Det finns flera sätt du kan göra detta på.

Anslutning via PEPPOL

Vi önskar att du i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL id: 0007:2021005646

SFTI: PEPPOL BIS Billing 3

Anslutning via VAN-Operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-Operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till oss. För att anslutningen ska fungera ska du lämna våra uppgifter till din operatör och skicka motsvarande uppgifter om ditt företag till oss.

Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:

VAN-operatör: Opus Capita
Partsidentitet: 7340131200003
Organisationsnummer: 202100-5646

Mejla till Skatteverket, som administrerar vår e-handel, och skriv ”Anmälan om e-faktura” som ärendemening. Följande uppgifter ska finnas med i mejlet:

 • leverantörens namn
 • organisationsnummer
 • partsidentitet eller GLN
 • VAN-operatör
 • kontaktperson för frågor om e-handel
 • mejladress för kontakt vid eventuella fel
 • telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor.

E-faktura via egen mjukvara

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Skicka fakturorna till:

 • Partsidentitet: 7340131200003
 • Organisationsnummer: 202100-5646

Om du saknar eget systemstöd för e-faktura

Om du saknar ett eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria faktura- och leverantörsportal.

Gör så här:

 1. Skapa ett konto på leverantörsportalen.
 2. Logga in i portalen och följ instruktionerna.
 3. Välj flik "Faktura" i portalen för att skapa en orderlös faktura.
 4. I fältet "Beställarens fakturareferens" skriver du i siffror (inga bokstäver) order- eller rekvisitionsnummer om det finns (börja alltid med 4500xxxxx) alternativt angivet kostnadsställe (83xxx eller 85xxx).

Välkommen till Unit4 Leverantörsportal!

Faktura enligt SFTI

Din faktura ska vara utformad enligt SFTI:s standard. Hos SFTI kan du läsa mer om standarder och tekniska format för elektronisk fakturering.

Om ditt företag är på väg att införa e-faktura rekommenderar vi att ni börjar använda Peppol BIS Billing. Det beror på att SFTI inte längre rekommenderar Svefaktura 1.0 från och med den 1 april 2021.

SFTI: PEPPOL BIS Billing 3

Kostnadsställe, ordernummer och betalningsvillkor

Ange kostnadsställe och ordernummer

I fältet ”Konteringsreferens”, ”Fakturareferens” eller ”<RequisitionistDocumentReference>” i XML anger du endast kostnadsstället, till exempel 83xxx eller 85xxx (enbart siffror, inga bokstäver eller mellanslag).

I fältet ”Kundens ordernummer” eller ”<BuyersID>” i XML anger du ordernummer, till exempel 4500xxxxx. Om detta saknas, lämna fältet tomt.

Våra betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller andra likande avgifter.

Mer information om e-faktura

Varför e-faktura?

Alla inköp i offentlig sektor ska enligt lag faktureras med elektronisk faktura. E-faktura bygger på en europeisk standard. Det innebär att alla statliga myndigheter ska kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor. För dig som är leverantörer innebär lagen att du måste fakturera offentlig sektor elektroniskt. Mer information om e-faktura finns på DIGG:s webbplats.

Mer information

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.

SFTI: Peppol:s infrastruktur

Köper du tjänster från en VAN-operatör – kontakta den. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din faktura ska kunna skickas till oss.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Information om hur mjukvaran ska skicka fakturor till rätt mottagningsadress och partsidentitet finns på sidan.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta oss via Skatteverket. Mejla oss om elektronisk faktura eller anslutning:

e-inkop@skatteverket.se

E-handel

Vi arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel).

Det gäller samtliga inköp av både varor och tjänster som berörs av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering, vilket är en del av vårt uppdrag enligt förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

De här affärsprocesserna stödjer vi

Vi har stöd för följande standardiserade affärsprocesser:

 • PEPPOL. Vår elektroniska adress är 0007:2021005646.
 • Anslutning via VAN-Operatör.
 • Leverantörsportalen.

För de leverantörer som inte kan utväxla elektroniska affärsdokument, enligt SFTI:s rekommendationer, tillhandahåller vi kostnadsfri åtkomst till vår leverantörsportal.

Eventuell integration mellan leverantörens affärssystem och vår leverantörsportal bekostas av leverantören.

Leverantörsportalen underlättar för dig

Med hjälp av vår leverantörsportal kan du använda dig av elektronisk handel (e-handel) genom avrop mot ramavtal eller skicka fristående elektroniska fakturor (e-fakturor).

Välkommen till Unit4 Leverantörsportal!

Relaterad information

Mer om e-faktura och e-handel

Vill du veta mer om e-faktura och e-handel eller har du frågor om leverans av varor eller tjänster – kontakta Skatteverket.

Vi samarbetar med Skatteverket när det gäller e-faktura, e-handel och frågor relaterade till leverans av varor eller tjänster. Om du har frågor kan du kontakta Skatteverket.

Mejla dina frågor

Anslutning av e-faktura eller om e-handel:

e-inkop@skatteverket.se

Leverans av vara eller tjänst:

inkop.gemensam@skatteverket.se

Webbformulär

Skatteverket: Ställ en fråga eller lämna ett svar