Papper

För att göra det enkelt för mottagaren att hantera våra olika typer av trycksaker an­vänder vi fasta standardformat. De passar i vanliga kuvert och pärmar etc.

Pappersformat

Format anges alltid enligt formeln bredd × höjd. Nedanstående format kan även användas liggande (med undantag för tabloid). Då skrivs det högre värdet först.

A-format beskrivna i millimeter.

A-format

Mått

A6

105 × 148 mm

A5

148 × 210 mm

A4

210 × 297 mm

A3

297 × 420 mm

Kvadratiska format beskrivna i millimeter.

Kvadratiska format:

210 × 210 mm

148 × 148 mm

Affishformat beskrivna i millimeter.

Affischformat

500 × 700 mm

700 × 1000 mm

Tabloidformat beskrivna i millimeter.

Tabloidformat

280 × 397 mm

En hög med papper.

Pappersval

För att skapa ett enhetligt intryck ska alla trycksaker vi producerar tryckas på papper av liknande kvalitet.

I första hand ska ett vitt, obestruket papper användas. Denna papperstyp har en matt yta som är vilsam att titta på och behaglig att hålla i. Papperet underlättar för en läsare att ta till sig längre texter eftersom det inte avger reflexer, samtidigt som det ger bilder en äkta och varm känsla.

Välj i första hand ett papper med hög vithet. Det skapar en extra kontrast och ger ett rent och seriöst intryck.

Papperets ytvikt ska anpassas till produkten. Ett papper till visitkort ska exempelvis ha ytvikten 270 g/ m2, medan brevpapper har ytvikten 100 g/m2.

Papperet ska vara miljömärkt.

Pappersval för specifika behov

Till vissa ändamål är obestruket papper opraktiskt, exempelvis när en tåligare yta behövs. Då rekommenderas istället ett mattbestruket papper.