Tillämpningar

Här visar vi exempel på hur vi tillämpar vår visuella identitet i olika medier.

Rörlig grafik/film

Bilder, filmer och animeringar i till exempel sociala medier följer våra grundläggande riktlinjer för bildspråk, färger, typografi och logotyp.

Exempel på grafik i film.
Exempel på animeringar i sociala medier. Typsnitten är Roboto Bold och Roboto light

Intro

Använd bild eller färgplatta i någon av våra profilfärger. Logotypen centreras i nederkant. I de vanligaste formaten har logotypen samma storlek, vid andra format justeras storlek och avstånd proportionerligt.

Exempel på intro med logotyp.
Exempel på intro med logotyp.

Format

Bredd på logotyp

Avstånd från underkant

1920x1080
1080x1920
1080x1080

390 pixlar

95 pixlar

Namnskyltar

Namn och titel sätts med svart text i vit ruta som i exemplet nedan.

Exempel på hur namnplattors utseende i film.
Namn sätts i Roboto bold, titel sätts i något mindre grad i Roboto light.

Avslutande bild med logotyp

Logotypen centreras mot vit bakgrund eller mot någon av våra profilfärger. Färgtonad bild går också bra. Tänk på att ha tillräckligt med kontrast.

Exempel på olika slutbilder.
Exempel på slutbild med logotyp.

Avslutande bild med budskap

Logotypen centreras i nederkant. I de vanligaste formaten har logotypen samma storlek, vid andra format justeras storlek och avstånd proportionerligt.

Exempel på olika slutbilder.
Exempel på slutbild med budskap. Logotypen centreras då i nederkant.

Format

Bredd på logotyp

Avstånd från underkant

1920x1080
1080x1920
1080x1080

390 pixlar

95 pixlar

Trycksaker

För våra trycksaker finns ett antal fasta format som i möjligaste mån ska användas. Se avsnittet "Pappersformat".

För varje format finns en fast storlek på logotypen respektive marginaler angivna (se också avsnittet "Logotyp").

På framsidor har vi alltid en vit ram. På en A4 är den 10 mm.

Exempel på broschyrer.
Exempel på broschyrer.
Exempel på affischer.
Exempel på affischer.

Fasta format för logotyp och marginaler i olika format

Trycksak med logotyp och marginalen markerad
Logotypens storlek och marginaler i olika standardformat.

Format

Logotyp

Marginaler

A6

45 mm

13 mm

A5

50 mm

20 mm

A4

60 mm

25 mm

A3

85 mm

30 mm

148 × 148 mm

50 mm

20 mm

210 × 210 mm

60 mm

25 mm

Tabloid

65 mm

23 mm

50 × 70 cm:

150 mm

50 mm

70 × 100 cm:

210 mm

70 mm

Utställningar och mässor

På utställningar konkurrerar våra skyltar och skärmar om uppmärksamheten med en mängd andra aktörer. Tänk därför på att budskapet ska vara tydligt utformat och lätt att förstå. Texten måste vara stor nog att kunna läsas på avstånd. Bilder kan användas för att förstärka budskapet eller väcka intresse.

Logotypen placeras i överkant för att synas över mässbesökarnas huvuden.

Profilprodukter

Om presentreklam eller andra profilprodukter tas fram ska vi följa våra riktlinjer för logotypen och dess frizoner, typografi och färger. Om bakgrundsfärgen är ljus ska den positiva logotypen användas, om den är mörk ska den negativa logotypen användas.

Undvik att ta fram produkter i gröna nyanser som påminner om profilfärgen men inte överensstämmer. Välj hellre neutrala bakgrunder och låt logotypen och dess färger bli korrekta.

Trycket kan utföras med olika metoder för att ge olika effekter, till exempel prägling, foliering, lackning eller frostning.

Om produkten även bär andra logotyper än vår ska de tydligt skiljas från varandra.

Produkterna ska bidra till att stärka bilden av Kronofogden och vårt uppdrag. Det är viktigt att produkterna har låg miljöpåverkan och upplevs som användbara.

På profilprodukter använder vi endast logotypen, inga andra budskap.