Vår organisation

Kronofogden är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet.

Rikskronofogde och myndighetschef är Christina Gellerbrant Hagberg. Vårt organisationsnummer är 202­100-5646.

Så här ser vår organisation ut:

Kronofogdens organisation med rikskronofogden, biträdande rikskronofogden, internrevisionen, huvudkontorets avdelningar och dess enheter samt Insynsrådet.
Kronofogdens organisation med rikskronofogden, biträdande rikskronofogden, internrevisionen, huvudkontorets avdelningar och dess enheter samt Insynsrådet.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av myndighetens högsta chef rikskronofogden, biträdande rikskronofogden samt alla avdelningschefer.

Det här är vår ledningsgrupp:

Du hittar bilder på ledningsgruppen i vår bildbank.

Bildbankenlänk till annan webbplats

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden, syns leende i halvfigur.
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, syns leende i halvfigur.
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde
Eva Carlquist, produktionsdirektör, syns leende i halvfigur.
Eva Carlquist, produktionsdirektör
Johan Acharius, it-direktör, syns leende i halvfigur.
Johan Acharius, it-direktör
Anna Bergqvist, kommunikationsdirektör, syns leende i halvfigur.
Anna Bergqvist, kommunikationsdirektör
Tomas Höglund, utvecklingsdirektör, syns leende i halvfigur.
Tomas Höglund, utvecklingsdirektör
Maria Johansson, hr-direktör, syns leende i halvfigur.
Maria Johansson, hr-direktör
Arwid Dahlberg, direktör verksamhetsstöd, syns i halvfigur.
Arwid Dahlberg, verksamhetsstödsdirektör
Ulrika Lindén, rättschef, syns leende i halvfigur.
Ulrika Lindén, rättschef

Insynsrådet

Insynsrådet leds av rikskronofogden. Regeringen utser de övriga medlemmarna. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter utan ska utöva insyn och ge myndighetschefen råd.

Följande är medlemmar i insynsrådet:

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, porträtt.
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde
Hans Andersson, advokat på Advokatsamfundet, porträtt.
Hans Andersson, advokat på Advokatsamfundet
Hanna Abrahamsson, avdelningschef på Spelinspektionen, porträtt.
Hanna Abrahamsson, avdelningschef på Spelinspektionen
Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet, porträtt.
Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, porträtt.
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso, porträtt.
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen, porträtt.
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, porträtt.
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Per-Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, porträtt.
Per-Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket, porträtt.
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten, porträtt.
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, porträtt.
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna