Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vår organisation

Kronofogden är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet.

Rikskronofogde och myndighetschef är Fredrik Rosengren. Vårt organisationsnummer är 202­100-5646.

Så här ser vår organisation ut:

Kronofogdens organisation från den 1 januari 2024
Kronofogdens organisation från den 1 januari 2024.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av myndighetens högsta chef rikskronofogden, biträdande rikskronofogden samt alla avdelningschefer.

Du hittar bilder på ledningsgruppen i vår bildbank.

Bildbanken

Det här är vår ledningsgrupp:

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, porträtt
Fredrik Rosengren, rikskronofogde
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, porträtt
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde
Mats Bengtsson, direktör verkställighetsavdelningen, porträtt
Mats Bengtsson, direktör verkställighetsavdelningen
Annika Steffner, it-direktör, porträtt
Annika Steffner, direktör it-avdelningen
Pernilla Gyllner, kommunikationsdirektör, porträtt
Pernilla Gyllner, direktör kommunikationsavdelningen
Maria Johansson, hr-direktör, porträtt
Maria Johansson, direktör hr-avdelningen
Marie Olausson, direktör verksamhetsstödsavdelningen, porträtt
Marie Olausson, direktör verksamhetsstödsavdelningen
Ulrika Lindén, rättschef, porträtt
Ulrika Lindén, rättschef
Tomas Höglund, direktör krav- och betalningsavdelningen, porträtt
Tomas Höglund, direktör krav- och betalningsavdelningen
Kristin Alm, direktör överskuldsättningsavdelningen, porträtt
Kristin Alm, direktör överskuldsättningsavdelningen
Charlotte Öberg, tillförordnad direktör utvecklingsavdelningen, porträtt
Charlotte Öberg, tillförordnad direktör utvecklingsavdelningen

Insynsrådet

Insynsrådet leds av rikskronofogden. Regeringen utser de övriga medlemmarna. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter utan ska utöva insyn och ge myndighetschefen råd.

Följande är medlemmar i insynsrådet:

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, i halvfigur.
Fredrik Rosengren, rikskronofogde
Ann Lemne, stabschef Ekobrottsmyndigheten, porträtt.
Ann Lemne, stabschef på Ekobrottsmyndigheten
Yasmine Eriksson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, halvfigur
Yasmine Eriksson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, porträtt.
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso, porträtt.
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen, porträtt.
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen
Ida Ekeroth Clausson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, porträtt
Ida Ekeroth Clausson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket, porträtt.
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten, porträtt.
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, porträtt.
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, porträtt.
Michael Erliksson, rättschef på Skatteverket
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, porträtt.
Emma Berglund Uväng, advokat på advokatfirman Schjodt