Powerpoint

Kronofogdens mallar för Powerpoint finns tillgängliga i alla medarbetares datorer. Typsnittet är Arial.

Använd gärna bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap. De finns att hämta i vår bildbank.

Presentationen ska förtydliga och förstärka det du säger. Undvik att skriva vartenda ord i din presentation, då sitter åhöraren bara och läser istället för att lyssna på dig. Låt istället sidorna innehålla stödord, viktiga citat eller fraser, alternativt bilder och figurer som illustrerar det du säger.

Undvik att ha för mycket information på varje sida, och minska inte storleken på texten för att den ska få plats. Då är det bättre att istället dela upp informationen på flera sidor.