Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Statistik om fordon och skulder

Fordonsrelaterade skulder är felparkeringsavgifter, fordonsskatt, trängselskatter, infrastrukturavgifter och vägtrafikregisteravgifter.

Statistiken redovisas på län och kommun, och kan filtreras på typ av skuld.

Vill du ha statistik längre bak i tiden hänvisar vi till våra öppna data.

Öppna data (psidata)

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken årsvis i januari.