Statistik om organiserad brottslighet

Sedan flera år samverkar vi med ett antal andra myndigheter för att motverka den organiserade brottsligheten i Sverige.

Samarbete har gett resultat. Vi har bland annat utmätt pengar och föremål som kommer från kriminell verksamhet.

Resultat av samverkan

Beloppen har ökat i takt med att vi deltar i fler insatser. Nedan ser du de belopp som vi har säkrat under åren 2012–2021:

2021: 80 000 000 kronor
2020: 59 000 000 kronor
2019: 62 000 000 kronor
2018: 57 000 000 kronor
2017: 95 000 000 kronor
2016: 78 000 000 kronor
2015: 76 000 000 kronor
2014: 76 000 000 kronor
2013: 65 000 000* kronor
2012: 42 000 000** kronor

* Från och med 2013 ingår även resultatet från de regionala och nationella underrättelsecentrens verksamhet.
** I resultatet för 2012 ingår en större satsning mot assistansbedrägerier där vi säkrade 19 000 000 kronor.

​Statistiken uppdateras årligen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om samverkansarbetet eller har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta oss.

Relaterad information

Kontakta oss

Ring Johannes Paulson 010-578 31 88