Statistik om betalningsföreläggande

Statistiken visar antalet ansökningar om betalningsföreläggande mot privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer). Den visar också hur många personer som är berörda.

Statistiken redovisas på län och kommun. Den kan filtreras på kön och åldersgrupp. Det finns även uppgifter om medianskuld, det vill säga det skuldbelopp som ligger i mitten av samtliga skuldbelopp hos fysiska personer i Sverige.

Helårstatistik

Halvårsstatistik

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken halvårsvis, i februari–mars och i augusti–september.

Läs mer

Du vill få betalt