Statistik om betalningsföreläggande

Statistiken visar antalet ansökningar om betalningsföreläggande mot privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer). Den visar också hur många personer som är berörda.

Statistiken redovisas på län och kommun. Den kan filtreras på kön och åldersgrupp. Det finns även uppgifter om medianskuld, det vill säga det skuldbelopp som ligger i mitten av samtliga skuldbelopp hos fysiska personer i Sverige.

Helårstatistik 2018–2020

Halvårsstatistik 2017–2021

Antal ansökningar om betalningsföreläggande mot fysiska personer och antalet berörda personer, första halvåret 2017 till och med första halvåret 2021

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken halvårsvis, i februari–mars och i augusti–september.

Läs mer

Du vill få betalt