Statistik om vräkningar

Statistiken visar utvecklingen av antalet ansökta och genomförda vräkningar och redovisas på län och kommun. Det finns även fördjupad statistik om hur många barn som berörs av vräkning.

Halvårsstatistik vräkningar som berört barn

Antal barn berörda av vräkning, januari–juni 2008 till och med 2021. Statistik redovisas på län och kommun

Helårsstatistik vräkningar

Helårsstatistik vräkningar som berört barn

Fördjupad statistik om vräkningar som berört barn

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken för vräkningar som berört barn halvårsvis i september. Övrig statistik uppdateras årligen i februari.

Riskerar du att bli vräkt?

Beslut om att du/företaget ska flytta