Registrera köp av lösöre

Du som köper lösöre (till exempel möbler eller husgeråd) och lämnar det hos säljaren kan ansöka om att få köpet registrerat hos oss.

Det kan finnas flera orsaker till varför du vill registrera ett köp hos oss. Det kan exempelvis vara för att

 • vi inte ska utmäta det du köpt om säljaren har skulder registrerade hos oss.
 • din egendom inte ska ingå i konkursboet om säljaren går i konkurs.

30 dagar efter att vi har fått in din ansökan kan ditt lösöre skyddat mot säljarens borgenärer.

Innan du skickar in ansökan om registrering ska du informera allmänheten om köpet genom en kungörelse. Kungörelsen ska annonseras i dagspressen på den ort där säljaren bor inom en vecka från dagen då avtalet upprättades. 

Här kan du läsa hur du går tillväga när du kungör köpet och ansöker om registrering.

Ansökan ska innehålla

Skriv en egen ansökan som innehåller 

 • en beskrivning av vad du vill göra, till exempel "Jag vill registrera ett köp av lösöre."
 • din underskrift
 • namnförtydligande, adress, mejladress och telefonnummer.

Bifoga följande i din ansökan:

 • köpekontrakt i original som
  • är daterat
  • innehåller en förteckning av den köpta egendomen
  • är underskrivet av både säljaren och köparen
  • är undertecknat av minst två vittnen
 • en bestyrkt kopia av köpekontraktet
 • ett utdrag från Bolagsverket som visar var det säljande bolaget har sitt säte eller ett personbevis som visar var säljaren bor om hen är en privatperson
 • ett bevis på att köpet, inom en vecka från inköpsdatumet, har kungjorts i dagspressen på den ort där säljaren är bosatt (läs mer om kungörelse nedan).

Kungör köpet i lokala dagstidningar

Du ska informera allmänheten om köpet genom en så kallad kungörelse. Kungörelsen ska annonseras innan du ansöker om registrering av köpet.

Kungörelsen ska annonseras i alla lokala dagstidningar som beräknas vara spridda till

 • minst 5 procent av hushållen på orten eller (om någon tidning inte har den spridningen)
 • minst 50 procent av hushållen i en viss kommun.

Du kan hitta information om tidningarnas spridning i publikationen "Dagstidningsförteckning" som finns på följande webbplats: 

Mediemyndigheten

Kungörelsen ska innehålla

 • ditt och säljarens namn
 • ditt och säljarens yrken (om ni har yrken)
 • datum för köpet
 • priset du har betalat (köpeskillingen).

Skicka din ansökan

Skicka din ansökan så att vi har den inom åtta dagar från den dag då kungörelsen publicerats.

Betala till vårt bankgiro 5053-0930. Ditt ärende prövas inte av oss förrän du har betalat avgiften.

Du ska lämna följande information när du gör betalningen:

 • att betalningen gäller för ansökningsavgift för lösöreköp,
 • namn på köparen och säljaren samt
 • deras person- eller organisationsnummer.

Ansökan behöver vara oss tillhanda inom åtta dagar från att köpet kungjorts i dagstidningar.

Du skickar din ansökan till kundservice i Kristianstad. Du kan också lämna ansökan i receptionen:

Kronofogden Kristianstad

Kontoret har endast öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring

0771-73 73 00

Har du frågor eller vill veta mer?

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice.

Läs mer om handel med lösöre på Regeringskansliets webbplats.

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva