Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)

Du som har krav mot flera kan använda vårt fortsättningsblad tillsammans med din ansökan om betalningsföreläggande.

Du behöver bara göra en ansökan om det är

  • flera som ansvarar gemensamt för en skuld och
  • grunden till att du söker betalning är densamma för alla.

Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)