Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)

Du som har krav mot flera kan använda vårt fortsättningsblad tillsammans med din ansökan om betalningsföreläggande.

Du behöver bara göra en ansökan om det är

  • flera som ansvarar gemensamt för en skuld och
  • grunden till att du söker betalning är densamma för alla.

Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)

Blankett