Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Bedömning av marknadsvärde, fastighet

Blanketten "Bedömning av värdering, fastighet" kan du använda för att beskriva och värdera en fastighet, om ditt företag har fått det i uppdrag av oss.

Vägleda spekulanter

Syftet med värderingen är att vägleda spekulanter. Värderingen är också ett underlag för oss vid prövning av vilket pris fastigheten kan säljas till.

Bedömning av marknadsvärde, fastighet

Blankett