Verkställighet

Tjänsten verkställighet använder du om du vill att vi ska genomföra det som är fastställt i en dom, ett beslut eller i ett utslag.

De som kan använda tjänsten är

  • myndigheter
  • företag
  • organisationer
  • privatpersoner.

Ansök om verkställighet om du vill att vi ska genomföra det du har fått fastställt i en dom, ett beslut eller i ett utslag. Det kan exempelvis handla om att utmäta egendom eller om att lämna tillbaka egendom.

Digitalt eller manuellt

Du kan använda tjänsten både manuellt och digitalt. Delar som inte handlar om betalning eller återtagning av ett krav måste du ansöka om skriftligt (manuellt).

Digital ansökan

Genom att du lämnar elektroniska ansökningar om verkställighet kan vi registrera ansökan samma dag som den kommer in, och skicka en bekräftelse samma kväll.

Redan när du ansöker om betalningsföreläggande kan du bestämma att ett utslag i betalningsföreläggande automatiskt ska verkställas.

Informera om ändringar digitialt

Du kan meddela oss om ändringar helt elektroniskt. Exempelvis kan du ändra skuldbeloppet eller meddela en överenskommelse med gäldenären om uppskov. Vi behandlar ändringen inom några timmar efter att du skickat meddelandet till oss.

Uppdateringar digitalt

Du får hela tiden uppdaterad information om var i handläggningen vi befinner oss. Vi skickar ett meddelande samma kväll när vi till exempel är klara med en utredning eller fattar beslut om löneutmätning.

När ett ärende avslutas får du också slutredovisningen helt elektroniskt.

Manuell ansökan

Du kan också ansöka manuellt. Delar som inte handlar om betalning eller återtagning av ett krav, måste du ansöka om skriftligt (manuellt).

Du vill ha hjälp med att driva in en skuld

Kom igång

I vår guide Kom igång med digitala filtjänster får du information om förutsättningarna för att använda våra digitala tjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Kom igång med digitala filtjänster

Dokument för tjänsten verkställighet

Här publicerar vi löpande information som beskriver vår elektroniska tjänst för ansökan om verkställighet. I dokumenten finns information om

  • att hantera transaktioner mellan dig och oss
  • vilken typ av data som överförs
  • de tekniska egenskaperna för filformat och överföring.

Postbeskrivningar

Om du tillhör en myndighet och vill ha en postbeskrivning kan du mejla till oss via vårt mejlformulär.

Kontakt för ingivare

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster. Skicka ett mejl med dina frågor via vårt mejlformulär. Skriv "Ingivarfrågor" i rubrikraden.

Mejlformulär - Kontakt för ingivare

Vanliga frågor

Hur anger jag en fordran på kostnader, inte kapital, i min elektroniska ansökan?

Om kostnaderna avser både inkassokostnad och processkostnad kan du fylla i inkassokostnaden i fältet "kostnad" och processkostnad i fältet "kostnad". I grunden för ansökan ska framgå

  • form av exekutionstitel
  • datum och utslagsnummer för utslag från betalningsföreläggande
  • datum och slutbevis eller dom samt kod för domstol

Avser ansökan annan exekutionstitel än utslag från betalningsföreläggande måste du skicka exekutionstiteln med post till oss.

Kan jag göra en elektronisk ansökan om verkställighet med utländsk valuta?

Elektronisk ansökan om verkställighet har inte stöd för utländsk valuta utan ansökan måste ske manuellt.

Du behöver inte ansöka särskilt om verkställighet om du i ansökan om betalningsföreläggande fyller i att du vill ha verkställighet. Ansökan om verkställighet registreras då manuellt och det blir inga problem med att ansökan avser utländsk valuta.