Utdrag i kreditupplysningssyfte

Det är enbart företag med tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet som kan använda tjänsten.

Tekniska begränsningar i tjänsten

På grund av tekniska begränsningar kan vi för närvarande inte ansluta nya användare som saknar baslyft till tjänsten Utdrag i kreditupplysningssyfte. Orsaken är att du måste ha baslyft för att kunna ta emot löpande uppdateringar. Baslyft är en grundladdning av historisk och aktuell data.

Tidigast vid årsskiftet 2025/2026 har vi utvecklat funktionaliteten. Då kan nya användare ansluta sig.

Har du frågor – kontakta oss för mer information.

Kontakt för ingivare

Som användare av tjänsten får du daglig och veckovis aktuell information om

  • alla ansökningar och utslag i betalningsföreläggande
  • beslut och händelser i verkställighet
  • antal skulder och summan av skulderna i allmänna och enskilda mål per gäldenär.

Som kreditupplysningsföretag får du själv göra bedömningen av våra uppgifter tillsammans med uppgifter från andra källor.

Enkel och effektiv filöverföring

För att hämta uppgifterna från oss behöver du tillstånd att driva kreditupplysningsverksamhet, ett certifikat och ett avtal med Kronofogden.

Uppgifterna får du i tre filer som du hämtar hos oss och läser in i ditt verksamhetssystem.

Med tjänsten kan du hålla dina register uppdaterade på ett kostnadseffektivt sätt. Du har korrekt information tillgänglig när du behöver den, helt utan pappershantering.

Kom igång

I vår guide Kom igång med digitala filtjänster får du information om förutsättningarna för att använda våra digitala tjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Kom igång med digitala filtjänster

Dokument för tjänsten utdrag i kreditupplysningssyfte

Här publicerar vi löpande information som beskriver vår elektroniska tjänst för utdrag i kreditupplysningssyfte. I dokumenten finns information om

  • att hantera transaktioner mellan dig och oss
  • vilken typ av data som överförs
  • de tekniska egenskaperna för filformat och överföring.

Vill du veta mer?


Vi berättar gärna mer om tjänsten. Skicka ett mejl med dina frågor via vårt mejlformulär. Skriv "Ingivarfrågor" i rubrikraden.

Kontakt för ingivare