Skuldutdrag

Tjänsten skuldutdrag ger dig en aktuell bild av skulderna hos en eller flera personer eller företag.

Myndigheter och företag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet kan hämta uppgifter om gäldenärer ur vårt offentliga register.

Begäran skickas in elektroniskt och tjänsten läser frågefilen omgående. Det kan i normal drift dröja upp till en timme innan svarsfilen finns tillgänglig.

Övriga företag och allmänheten kan få information om upp till 32 personer per gång, på papper.

Kostadseffektivt registerunderhåll

Med tjänsten kan ni hålla era register uppdaterade på ett kostnadseffektivt sätt och har korrekt information tillgänglig när ni behöver den, helt utan pappershantering.

Det här får du veta

Du får information om

  • aktuella allmänna och enskilda mål
  • vem som är sökande
  • pågående verkställighetsåtgärder.

Vilken information du får del av beror på vem du är:

  • Bolag som står under Integritetsskyddsmyndighetens eller Finansinspektionens tillsyn får information om aktuella mål med undantag för mål med anknytning till brott.
  • Myndigheter får information om aktuella mål inklusive mål med anknytning till brott, preskriberade mål, pågående verkställighet och eventuell skuldsanering.
  • Övriga företag och allmänheten får information om den sammanställda skulden i allmänna respektive enskilda mål.

Kom igång

I vår guide Kom igång med digitala filtjänster får du information om förutsättningarna för att använda våra digitala tjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Kom igång med digitala filtjänster

Dokument för tjänsten skuldutdrag

Här publicerar vi löpande information som beskriver våra elektroniska tjänst skuldutdrag. I dokumenten finns information om

  • att hantera transaktioner mellan dig och oss
  • vilken typ av data som överförs
  • de tekniska egenskaperna för filformat och överföring.

Vill du veta mer

Vi berättar gärna mer om tjänsten. Skicka ett mejl med dina frågor via vårt mejlformulär. Skriv "Ingivarfrågor" i rubrikraden.

Kontakt för ingivare