Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Kontakt för ingivare

Har du frågor om våra filtjänster är du välkommen att skicka in din fråga via formuläret.

Kontakta oss via formulär

För att ditt mejl ska hamna rätt direkt kan du i rubrikraden skriva:

 • "Ingivarfrågor" – frågor om våra tjänster för ingivare
 • "Ansökan om intressentkod" – om du har frågor eller vill ansöka om intressentkod
 • "Inreg Halmstad borgenärsbyte" – för överlåtelse av fordran, byte av fordringsägare och ombudsbyte.
 • "Kundansvarig Ingivare" – för frågor som rör statusrapporter om era ärenden som ligger för verkställighet och betalningsföreläggande.

Ringa till kundservice

Vill du ringa vår kundservice för andra frågor kommer du mötas av ett automatiskt talsvar som slussar dig rätt. För dina vanligaste frågor har vi tagit fram två alternativ:

 • Registerförfrågan använder du till exempel för frågor som gäller
  • skulder
  • typ av mål
  • datum för senaste utredning.
 • Delgivning använder du för frågor som rör delgivning av olika ärenden.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du mejlar oss via ett formulär. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, bilder och skulduppgifter. Du kan läsa mer på webbplatsen.

Dina personuppgifter
Dina kontaktuppgifter


dittnamn@e-post.se

dittnamn@e-post.se