Näringsförbud

En person som har näringsförbud får inte driva företag, vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i en aktiebolagsstyrelse eller teckna firma i ett bolag. Hen får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.

Näringsförbud innebär helt enkelt att personen omedelbart måste sluta med all näringsverksamhet. Hen måste avveckla eventuella uppdrag och får inte starta en ny verksamhet. Detta gäller också om det är fråga om ett tillfälligt förbud.

Vår roll är att ha tillsyn

Lagen om näringsförbud är till för att förhindra oseriös näringsverksamhet. Det är domstolen som beslutar om näringsförbud. Vi har tillsyn över att den som har näringsförbud inte bryter mot detta. Om någon överträder förbudet, anmäler vi det till allmän åklagare. Den som bryter mot ett näringsförbud eller ett tillfälligt näringsförbud kan dömas av domstolen för överträdelse av näringsförbud.

Vem kan få näringsförbud?

Det vanligaste är att domstolen beslutar om ett näringsförbud när en person döms för grova ekonomiska brott. Domstolen kan också besluta om näringsförbud när någon grovt åsidosatt sina skyldigheter i sin näringsverksamhet genom att i avsevärd omfattning inte betala skatt eller avgifter, eller genom att driva ett företag som försatts i konkurs. Om näringsförbudet beror på att en person inte betalar skatt ska det röra stora belopp eller att hen inte har betalat skatt under lång tid.

Ta reda på om en person har näringsförbud

Vill du veta om en person har näringsförbud ska du i första hand vända dig till Bolagsverket. De för register över näringsförbud och tillfälliga förbud.

Informationsresursen Näringslivsregistret

Anmäla överträdelse

Har du information om att någon bryter mot ett näringsförbud, kan du lämna uppgifter till oss.

Anmäla överträdelse av näringsförbud