Ansök om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand på många år. Unga vuxna som är i början av sitt arbetsliv får oftast nej. Gör Kronofogdens skuldsaneringstest så får du en indikation om du kan bli beviljad skuldsanering.

Testa om du kan få skuldsanering

Vi rekommenderar att du gör testet innan du skickar in en ansökan. Då får du en preliminär uppskattning av om du kan få skuldsanering beviljad eller inte.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Din medverkan är viktig

Det kostar inget att ansöka om skuldsanering och du behöver inget ombud. Det är viktigt att du medverkar och svarar på våra frågor. En del frågor kan vara jobbiga att svara på. Vi ställer frågorna för att kunna utreda om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.

Få unga får skuldsanering

Många unga vuxna ansöker om skuldsanering och får nej. Det beror bland annat på att de har många år framför sig att betala på sina skulder. Om du är ung och har skulder finns annan hjälp att få. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du ansöker om skuldsanering? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Skuldsanering – så funkar det

Två typer av skuldsanering

Det finns två typer av skuldsanering:

 • skuldsanering
 • skuldsanering för företagare.

Skuldsanering

 • Det vanliga är att du betalar under fem år, men vi kan besluta om en kortare tid i vissa fall, exempelvis om du är äldre eller om det finns barn i familjen.
 • I juni och december betalar du inte alls – de månaderna är betalningsfria.
 • Om du lever på existensminimum kan du få skuldsanering utan att betala.

Skuldsanering för företagare

Om du har ansökt om skuldsanering för företagare:

 • Du betalar under tre år.
 • Du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader.
 • Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal under din skuldsanering.
 • Du kan välja att betala månadsvis, halvårsvis eller kvartalsvis.

Krav du måste uppfylla

Du måste uppfylla några krav för att få skuldsanering:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.
 • För dig som driver näringsverksamhet ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha näringsförbud när du ansöker.

Företagare och närstående till företagare kan välja

Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ansöka om skuldsanering eller om skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken som passar dig bäst. Detsamma gäller för närstående till företagare.

Väljer du skuldsanering för företagare ansöker du via blankett, som du hittar på följande sida:

Skuldsanering för företagare

 1. Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 2. Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 3. Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering och hur mycket du ska betala varje månad. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. De du är skyldig pengar (dina borgenärer) får brev från oss. Syftet är att de ska anmäla sina krav. 
 4. Du ska börja betala redan nu.
 5. Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
  Betalningsanmärkning
  Integritetsmyndigheten: Betalningsanmärkningar
 6. Vi kungör beslutet om att inleda skuldsanering i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets webbplats.
 7. Vi fortsätter att utreda din ekonomi. Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 8. Därefter skickar vi ett förslag till dina borgenärer. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet, hur mycket borgenärerna får och vid vilka tillfällen. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget.
 9. Sedan får du och dina borgenärer ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 10. Du betalar dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan – då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 11. När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-id i e-tjänsten Ansökan om skuldsanering. Du kan även ansöka med hjälp av blanketten Ansökan om skuldsanering KFM 9150.

Ansöker du med hjälp av en blankett, hittar du information om vart du skickar den på vår webbplats.

Skicka brev eller ansökan

Tips som kan underlätta

När du ansöker ska du uppge de skulder du känner till. Du ska också uppskatta hur stora de är. Följande tips kan hjälpa dig att komma ihåg vilka skulder du har:

 • Ta fram din senaste deklaration. Där framgår en del av dina skulder.
 • Gå igenom eventuella kravbrev som du har sparat de senaste åren.
 • Ta med utländska skulder och skulder till släkt, vänner och bekanta. Sådana skulder omfattas också och ska alltså finnas med i din ansökan.
 • Glöm inte att ta med skatteskulder och studieskulder.

När du skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan får du bekräftelse att vi har mottagit den. Hur lång tid det tar innan du får ett svar kan du läsa på webbplatsen.

Väntetider

Vill du komplettera din ansökan så kan du mejla till oss. Använd vårt mejlformulär:

Mejla oss

Dra inte på dig nya skulder

Under tiden är det viktigt att du inte drar på dig nya skulder. Tänk också på att du ska betala dina vanliga kostnader, till exempel

 • hyra
 • elräkning
 • mobil- och/eller telefonräkning
 • eventuellt underhåll till barn.

Observera!

Har du löpande krediter, till exempel en kontokredit, kan din bank avsluta krediten vid ett beslut om att skuldsanering inleds.

Får du ett beslut om att skuldsaneringen inleds, upphör en eventuell utmätning av din inkomst.

Om du behöver komplettera

Har du redan skickat in en ansökan så kan du komplettera din ansökan genom att mejla till oss. Använd vårt mejlformulär och välj kategorin Skuldsanering.

Mejla oss

Gratis råd och stöd

Om du behöver råd och hjälp kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Hen har i uppdrag att hjälpa till före, under och efter en skuldsanering, eller med allmän budgetrådgivning.

Servicen hos kommunerna är kostnadsfri och de har tystnadsplikt.

Budget- och skuldrådgivning

Du hittar information om budget- och skuldrådgivare via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Du är också välkommen att ringa vår kundservice.

Mer stöd

Du hittar även stöd och tips om vad du kan göra för att få din ekonomi i balans på webbplatsen

Läs vår broschyr

I vår broschyr hittar du information om vad en skuldsanering är och hur den går till. Broschyren finns även på engelska och arabiska.

Broschyrer

Vad är skuldsanering?

Frågor och svar