Vi bedömer om din skuldsanering kan inledas

När du har skickat in din ansökan går vi igenom den för att se om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.

Två krav är extra viktiga

Två av kraven utreder vi mer än de andra. Det gäller dels dina skulder och din möjlighet att betala dem, dels om en skuldsanering är rimlig (skälig).

Kan du betala dina skulder?

Först går vi genom alla omständigheter som kan påverka om du kan betala dina skulder i framtiden. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar vi på din totala skuld i relation till vad du kan betala. Din förmåga att betala påverkas av många olika faktorer, bland annat:

  • storleken på din skuld
  • dina nuvarande och framtida inkomster
  • din ålder
  • din utbildning
  • eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Är en skuldsanering rimlig?

Vi gör också en bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att avgöra om en skuldsanering är rimlig. Vi tittar särskilt på tre områden:

  1. Hur och varför dina skulder har uppkommit.
  2. Att du har gjort vad du kan för att betala dina skulder.
  3. Att du är aktiv och svarar på de frågor vi ställer för att kunna pröva din ansökan.

Få unga får skuldsanering

Många unga vuxna ansöker om skuldsanering och får nej. Det beror bland annat på att de har många år framför sig att betala på sina skulder. Om du är ung och har skulder finns annan hjälp att få. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning. Du hittar dit via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Inledande beslut

Om du uppfyller kraven beslutar vi att inleda en skuldsanering.

Observera

Beslutet om att inleda en skuldsanering är ett steg på vägen till skuldsanering. Det inledande beslutet innebär att du har förutsättningar att få ja till din ansökan om skuldsanering.

Börja betala

Den första betalningen ska du göra månaden efter beslutet. Om den månaden är juni eller december, väntar du en månad till. Orsaken är att juni och december är betalningsfria månader. I beslutet står det hur mycket du ska betala varje månad.

Vad du betalar beror på flera orsaker

Hur mycket du ska betala beror på din betalningsförmåga. Vi räknar fram hur mycket du och din familj behöver för er försörjning. Det kan bli så att du inte betalar något alls. Då får de som du är skyldig pengar (dina borgenärer) inte heller betalt.

Beloppet kan också ändras under handläggningens gång. Det beror på att vi inte har all information om din ekonomi i det här läget. Du kan beräkna hur det ser ut för dig.

När vi beslutar att inleda

Vi offentliggör beslutet att inleda din skuldsanering i en annons i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets webbplats.

Vi hör också av oss direkt till de som vill ha betalt, det vill säga de borgenärer som vi känner till. Syftet är att de ska anmäla sina krav till oss. De kan även anmäla skulder som du eventuellt har missat att ta upp i din ansökan.

I en skuldsanering ingår alla skulder du har när vi beslutar om att inleda din skuldsanering. Du hittar mer information på sidan om förslag och beslut.

Förslag och beslut om din skuldsanering

Beslutet om att inleda skuldsanering innebär också normalt sett att en eventuell utmätning av din inkomst upphör.

Vår utredning fortsätter

Efter beslutet att inleda skuldsanering gör vi en mer omfattande utredning. Utredningen leder så småningom fram till ett förslag på hur din skuldsanering ska gå till.

Nya skulder under handläggningstiden

Det är viktigt att du inte drar på dig nya skulder även om du får tillfälliga betalningsproblem efter beslutet om att inleda skuldsanering.

Var uppmärksam på

Du bör vara särskilt uppmärksam om du exempelvis har bostadsbidrag, eftersom du kan bli återbetalnings­skyldig senare om du har får för mycket i bostadsbidrag. Har du skattejämkning är det viktigt att den också är rätt.

Viktigt att veta

Det är bara skulder som fanns innan vi fattade beslut om att inleda skuldsanering som kan ingå i skuldsaneringen. Skulder som du får efter beslut ingår inte i din skuldsanering. De behöver du betala helt och hållet. Det är därför viktigt att du inte skuldsätter dig under din skuldsanering.

Om du får ett krav efter din ansökan

Får du ett krav efter att du skickat in din ansökan om skuldsanering, men innan du fått ett beslut om skuldsanering, behöver du ta ställning till kravet.

Om du godkänner ett krav på betalning (föreläggande) behöver du säga till oss på skuldsaneringen. Då kan vi invänta beslutet om kravet (utslaget) innan vi beslutar om skuldsanering. På så sätt kan skulden ingå i din skuldsanering.

Om du invänder mot (bestrider) kravet kan målet gå till domstolen. Eftersom kravet är tvistigt (det vill säga du och den som vill ha betalt är inte överens) ingår det inte i din skuldsanering.

Så här gör du för att invända mot (bestrida) kravet

Du kan invända genom att mejla eller skriva ett brev till oss och berätta varför kravet är fel. Det är viktigt att du invänder i tid – sista svarsdatum står i brevet om kravet.

Du vill invända mot ett krav

Skuldsanering för skulder i annat land

Utländska skulder omfattas av svensk skuldsanering på samma krav som andra skulder. En skuldsanering som är inledd från och med den 26 juni 2017 gäller i hela EU, förutom i Danmark. Det innebär att skulder som omfattas av din svenska skuld­sanering inte kan drivas in inom EU, förutom i Danmark. Skulder som har sitt ursprung utanför EU och som omfattas av ett svenskt skuld­sanerings­beslut, kan fortfarande drivas in i länder utanför EU.

En svensk skuldsanering som är inledd före den 26 juni 2017 gäller fortfarande bara i Sverige.

Tänk på att

När skuldsaneringen är inledd ska du inte längre betala på dina skulder – orsaken är att du i stället betalar direkt till oss. Om du saknar betalningsförmåga och har en skuldsanering ska du inte betala något alls.

Ibland förekommer det att vissa skulder inte ingår i skuldsaneringen. Dessa skulder måste du fortsätta att betala på. Är detta aktuellt får du information av oss.

Observera att du som vanligt måste betala dina vanliga kostnader såsom hyra, el- och telefonräkningar, och eventuellt underhåll till barn.

Om du har pantsatt din bostad som säkerhet för en skuld du betalar av på, ska du fortsätta att betala skulden på samma sätt som tidigare.

Du får en betalningsanmärkning

Du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen när vi beslutar att inleda din skuldsanering.

Det är kreditupplysningsföretagens ansvar att ta bort betalningsanmärkningen i sina register senast fem år efter att vi beslutade att inleda din skuldsanering. Om din betalningsplan är längre än så ska betalningsanmärkningen tas bort senast samma dag som du gör din sista betalning.

Skuldsanering fler än en gång

Du kan få en ny skuldsanering även om du har haft skuldsanering tidigare. Men du behöver ha särskilda skäl för att få skuldsanering igen. Det är få som får skuldsanering en andra gång. Vi tittar särskilt på orsaken till att du har fått nya skulder och om dina förutsättningar att förbli skuldfri har ändrats.

Om du tidigare har haft en skuldsanering som har blivit avslutad (upphävd) tittar vi på anledningen till att den blev avslutad. Vi tittar också på om dina förutsättningar att bli skuldfri är förändrade.

Frågor och svar