Statistikrobot

Med hjälp av vår statistikrobot kan du se och jämföra hur skuldsättningen ser ut i kommuner, län och nationellt.

 1. Kommun

  Sundsvall

  4,18 procent av kommunens vuxna invånare har skulder hos Kronofogden.

  Sammanlagd skuld i kronor Personer Kvinnor Män
  850 305 408 3 334 1 301 2 033
  Sammanlagd skuld i kronor
  850 305 408
  Personer
  3 334
  Kvinnor
  1 301
  Män
  2 033

  Vid årsskiftet 2023/2024 hade 3 334 personer som var folkbokförda i Sundsvall skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med 3 207 personer vid samma tid förra året.

  1 301 av de skuldsatta var kvinnor och 2 033 var män.

  Kommuninvånarnas sammanlagda skuld var 850 305 408 kronor, jämfört med 737 092 373 kronor året före.

  3,25 procent av kommunens kvinnor och 5,10 procent av männen hade skulder hos Kronofogden. Det motsvarar 4,18 procent av kommunens vuxna invånare.

  Nivån varierar mellan kommunerna i länet. Högst andel skuldsatta vuxna kommuninvånare hade Kramfors med 6,25 procent, lägst andel hade Örnsköldsvik med 3,25 procent.

  1 179 personer, 526 kvinnor och 653 män, i Sundsvall hade löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

  2010–2023

  Utveckling av antal skuldsatta

  2010 4008
  2011 4038
  2012 4014
  2013 3935
  2014 3840
  2015 3755
  2016 3587
  2017 3453
  2018 3434
  2019 3357
  2020 3267
  2021 3230
  2022 3207
  2023 3334
  Utveckling av antal skuldsatta
  År Antal skuldsatta
  2010 4 008
  2011 4 038
  2012 4 014
  2013 3 935
  2014 3 840
  2015 3 755
  2016 3 587
  2017 3 453
  2018 3 434
  2019 3 357
  2020 3 267
  2021 3 230
  2022 3 207
  2023 3 334

  2010–2023

  Utveckling av sammanlagd skuld

  2010 570098260
  2011 530590260
  2012 569437154
  2013 566878158
  2014 589373120
  2015 622530041
  2016 625420592
  2017 635976849
  2018 653058130
  2019 655282273
  2020 675849047
  2021 694765210
  2022 737092373
  2023 850305408
  Utveckling av sammanlagd skuld
  År Sammanlagd skuld
  2010 570 098 260
  2011 530 590 260
  2012 569 437 154
  2013 566 878 158
  2014 589 373 120
  2015 622 530 041
  2016 625 420 592
  2017 635 976 849
  2018 653 058 130
  2019 655 282 273
  2020 675 849 047
  2021 694 765 210
  2022 737 092 373
  2023 850 305 408

  Så skuldsatta är olika åldersgrupper

  0–17 år

  6 barn/ungdomar, 2 flickor och 4 pojkar, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 46 040 kronor.

  18–25 år

  267 personer, 88 kvinnor och 179 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 15 696 972 kronor. 21 kvinnor och 34 män hade löneutmätning.

  26–34 år

  695 personer, 240 kvinnor och 455 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 137 910 061 kronor. 74 kvinnor och 109 män hade löneutmätning.

  35–44 år

  750 personer, 320 kvinnor och 430 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 183 881 540 kronor. 109 kvinnor och 133 män hade löneutmätning.

  45–54 år

  641 personer, 255 kvinnor och 386 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 189 426 179 kronor. 101 kvinnor och 119 män hade löneutmätning.

  55–64 år

  582 personer, 238 kvinnor och 344 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 169 374 893 kronor. 125 kvinnor och 121 män hade löneutmätning.

  65+ år

  393 personer, 158 kvinnor och 235 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 153 969 723 kronor. 96 kvinnor och 137 män hade löneutmätning.