Byte av ombud och ändringar i pågående mål

Här får du information hur du gör ändringar av exempelvis ombud, ändringar i pågående mål och överlåtelseavtal.

Du gör olika beroende på om ditt ärende gäller betalningsföreläggande, verkställighet eller skuldsanering.