Fakturering av ansökan om indrivning av skuld

Här kan du läsa vad dina fakturor betyder och hur vi tar betalt för ansökningar om att en skuld ska drivas in, så kallad verkställighet.

Vem ska betala grundavgiften?

Om den som har en skuld inte betalar grundavgiften är det du som ska betala. Du får en faktura ett år och några dagar efter att vi har fått in din ansökan om att skulden ska drivas in. Denna första faktura gäller föregående års grundavgift.

Avgifter och kostnader

Vad gäller för särskilda avgifter?

När vi får in underlag från externa leverantörer, exempelvis en flyttfirma, fakturerar vi särskilda avgifter.

Dessa avgifter kan gälla i ärenden som rör

  • vräkning
  • handräckning (till exempel flytt på egendom)
  • kvarstad (en tillfällig åtgärd där egendom tas som säkerhet för en skuld).

Du kan se vad avgiften gäller på fakturan, exempelvis kostnad för vräkning och momssatsen. Fakturan från exempelvis flyttfirman bifogas inte med fakturan från oss. Om du vill ha en kopia av den kan du kontakta oss.

Varför får du så många fakturor?

En gång i veckan fakturerar vi i pågående ärenden. Vi fakturerar varje avgift för sig. Har du många ärenden hos oss kan du därför få många fakturor. Du kan även få många fakturor i ett och samma ärende.

Orsaken till att vi inte har samlingsfakturor i pågående ärenden är att vi enkelt ska kunna återbetala avgifterna till dig när den som har skulder senare betalar avgiften.

Vad händer när ett ärende avslutas?

Den månad ett ärende avslutas får du en slutfaktura för de avgifter som fortfarande är obetalda och inte tidigare fakturerade.

Slutfakturorna är samlingsfakturor. De faktureras en gång per månad.