E-faktura för ansökningar

Du som ansöker om betalningsföreläggande, handräckning eller verkställighet kan få avgiften som e-faktura.

Standardformat för elektroniska fakturor

Svefaktura 1.0 är det standardformat för elektroniska fakturor som statliga myndigheter använder, både för att skicka och ta emot. Vi erbjuder företag, myndigheter och organisationer möjligheten att ta emot leverantörsfakturor på detta sätt.

Vi skickar våra Svefakturor via Opus Capita. De kan vidaresända fakturan till de flesta operatörer/VAN på marknaden.

Vi erbjuder även direktkommunikation med ftp och sftp om ni har möjlighet att ta emot detta. Utöver det finns möjlighet att få ett ftp-konto där du kan hämta leverantörsfakturorna med era egna programvaror.

Nytt format på e-faktura (Peppol) under 2024

Det finns en ny rekommenderad standard för e-fakturor från 1 april 2021, Peppol BIS Billing 3 (europeisk standard, EN 16931), som ersätter Svefaktura. 

Vi kommer att gå över till det nya formatet och det berör fakturor för

  • ansökningsavgift,
  • betalningsföreläggande,
  • grundavgifter,
  • andra avgifter i verkställighetsmål samt
  • påminnelser.

Vår ambition är att börja arbetet med att byta format under tredje kvartalet 2023 och målet är att det ska vara klart under andra kvartalet 2024.

Vi kommer fortlöpande att lämna information för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Vad behöver du göra?

För att vi ska kunna konfigurera och beställa routing/kommunikation från Opus Capita behöver du lämna flera uppgifter.

I dokumentet "Anslutningsunderlag Kronofogden erbjuder elektronisk faktura" finns uppgifter du behöver svara på.

Observera att om du har en egen operatör som ska hantera era fakturor ansvarar ni själva för kontrakten med dem så att de hanterar era fakturor på rätt sätt.

Anslutningsunderlag Kronofogden erbjuder elektronisk faktura B2B Pdf, 198 kB.

Vi kan tyvärr inte erbjuda fakturor i pdf-format.

Intressentkod

För att du ska kunna få Svefaktura från oss ska du använda en intressentkod när du kommunicerar med oss. Intressentkoden är det som knyter EDI-identiteten till dig i de bakomliggande systemen hos oss. Om du inte använder intressentkod kan vi inte garantera att vi kan skicka Svefaktura.

Om du behöver en intressentkod kontakta oss skriftligen – det går bra att göra det via mejl. Mer information finns på startsidan Ingivare.

Ingivare

Kontakt för Svefaktura

Frågor kring Svefaktura besvaras av Statens servicecenter på telefon eller via mejl. De ansvarar för att ansluta våra kunder till Svefaktura och är kontakt för rådgivning och support.

Allmänna frågor besvaras på vardagar inom åtta timmar och frågor som kräver utredning besvaras inom tre dagar.​ Ring eller mejla: