Dödsbo som har skulder

Om en anhörig avlider kan det hända att du som är företrädare för dödsboet får ett brev från oss.

Får du ett sådant brev har dödsboet en eller flera skulder registrerade hos oss. Brevets namn kan exempelvis vara ”Skuld att betala”, ”Betalningsuppmaning” eller ”Underrättelse om total skuld”.

Skuldsatt dödsbo kan få betalkrav

Du ärver inte skulder

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, behöver du inte personligen betala skulderna. Du ärver alltså aldrig skulder. Skulden ska betalas med tillgångarna i dödsboet.

Bor du utomlands behöver du känna till EU-förordningen om arvsrätt. Den säger att det är lagen i det land du bor i som styr vad som gäller. Europeiska juridikportalen:

Allmän information om arvsrätt