Skuldsatt dödsbo kan få betalkrav

Om en skuldsatt anhörig avlider, kan du få ett brev om skulder som dödsboet har hos oss. Du kan få brevet "Skuld att betala", "Betalningsuppmaning" eller ”Underrättelse om total skuld”.

Du får brevet för att du är företrädare för dödsboet. Dödsboet har en skuld registrerad hos oss. Det är alltså dödsboet och inte du som har skulder hos oss.

Så här gör du om det finns tillgångar

  • Betala skulden med tillgångarna i dödsboet.
  • Om ni i dödsboet redan har delat upp tillgångarna mellan er, ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. Betala sedan skulden.
  • Ni är gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga i dödsboet. Det innebär att om en av er har spenderat sin andel och inte kan lämna tillbaka tillräckligt mycket eller något alls till dödsboet, så är ni andra skyldiga att betala skulden.

Så betalar du/företaget

Det här händer om du inte betalar

Vi utreder vilka tillgångar dödsboet har, om ni i dödsboet inte betalar skulden. Skulden kan betalas genom att vi exempelvis utmäter

  • lös egendom, till exempel pengar, en bil eller en fordran (exempelvis skatt som dödsboet ska få tillbaka)
  • fast egendom, till exempel en bostad.

Observera

Är ni flera dödsbodelägare är det viktigt att alla skriver under mottagningsbeviset om utmätning har skett. Finns det en boutredningsman som företräder dödsboet behöver inte alla dödsbodelägare skriva under.  

Det saknas tillgångar i dödsboet

Saknas tillgångar i dödsboet behöver du inte personligen betala skulderna.

Om det blir något över

Tillgångar som blir över efter att dödsboets skulder har betalats, tillfaller dig och övriga personer i dödsboet. Ingår flera personer i dödsboet delar ni upp tillgångarna genom ett så kallat arvskifte.

Du ärver inte skulder

Enligt svensk lag ärver du inte skulder. Bor du utomlands behöver du känna till att EU införde en ny förordning 2015. Den säger att det är lagen i det land du bor som styr vad som gäller. Du hittar mer information om arvsrätt inom EU på den europeiska juridikportalen.

Mer information

Efterlevandeguiden

Europeiska juridikportalen:

Allmän information om arvsrätt

Skatteverket:

Bouppteckning

Frågor och svar