Om du inte får skuldsanering

Om du inte uppfyller kraven för skuldsanering avslår vi din ansökan. Du får en förklaring till varför du får ett nej.

Ett avslag kan ske både före och efter att vi inlett en skuldsanering. Det här händer med pengarna du redan betalat in om vi avslår efter att du inlett din skuldsanering:

  1. Du får tillbaka pengarna om du inte har andra skulder hos oss.
  2. Pengarna går till dina borgenärer, om du hade en utmätning innan skuldsaneringen inleddes.
  3. Pengarna går till att betala skulder som kommit in till oss efter att skuldsaneringen inleddes. Finns det pengar över, betalar vi ut dem till dig.

Läs igenom ditt avslag

Motiveringen till varför du inte får skuldsanering kan ge dig vägledning om vad du behöver åtgärda för att kunna ansöka igen. Om du inte uppfyller kraven för skuldsanering kan du behöva lösa din situation på andra sätt.

Om du tycker beslutet är fel

Du kan överklaga beslutet till domstol om du tycker att det är fel.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

  • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
  • att du vill ansöka om överklagan
  • varför beslutet är fel och på vilket sätt du vill ändra det.

Underteckna överklagan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Dina borgenärer kan också överklaga

Även dina borgenärer kan överklaga om de anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Ta reda på mer och sök hjälp

Våga berätta om dina ekonomiska problem, ta reda på mer om vad du kan göra för att få ordning på din ekonomi och sök hjälp.

Du kan få gratis stöd med din ekonomi av budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Rådgivaren kan hjälpa dig med en mängd olika saker, såsom att överklaga ett avslag eller hitta andra lösningar för din ekonomi. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Du kan göra mycket själv

Gör en budget över dina inkomster och utgifter. Se om det finns kostnader som du kan avstå ifrån. Du kan använda Konsumentverkets budgetkalkyl.

Konsumentverket: Budgetkalkylen – att göra en budget


Bra att tänka på

  • Betala först de viktigaste räkningarna som ditt boende, elavgiften och hemförsäkringen.
  • Avgifter till a-kassa och liknande är också viktiga för att inte förvärra situationen.
  • Skriv en lista med alla dina skulder för att få kontroll.
  • Betala därefter vad du kan på dina skulder.

Var aktiv

Var aktiv om du har svårt att betala eller inte kan betala av dina skulder. Ta direkt kontakt med dem som du har skulder till. Fråga om de har möjlighet att ta fram en avbetalningsplan eller kan förhandla om kraven, till exempel räntefria månader.

Undersök också om du kan betala av på kapitalet i första hand och räntor eller avgifter i andra hand. Det är inte säkert att de går med på en uppgörelse med dig, men du kan alltid fråga.

Kan du sälja något för att få in pengar så att du kan betala av på skulderna, är det en bra början.