If you have a debt to a government agency

If you have a debt to a government agency or a municipality, the first letter you receive from us will be a Debt to Pay letter.

If you have debts to government agencies or municipalities you will not receive a payment injunction from us. The first letter you receive will be a Debt to Pay letter.

What are the most common debts to government agencies?

Some examples of common debts to government agencies:

  • tax debts to the Tax Agency
  • debts to CSN. These may arise because you’ve taken a study loan and have difficulties paying it back.

To whom should you pay your debt, and when?

The government agency, e g the Tax Agency, wants you to pay and therefore submits a claim for your debt to us. You have to pay the debt to us, the Enforcement Authority. The deadline for paying will be specified in the letter.

If you think the claim is incorrect

If you think the claim is incorrect you have to contact the government agency that made the claim. Note, however, that even if you do that you still have to pay the debt to us by the payment deadline.

What happens if you don’t pay?

If you don’t pay on time we will begin an investigation into your financial situation. We may then attach, or seize

  1. money from you salary
  2. things, i e your property

This means that we deduct money from your salary or sell your property, such as a car or a tenant-owned flat, in order to pay your debt.

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.