Stöd till företagare

Vill du kontrollera om dina kunder har skulder hos oss? Vill du veta vad du kan göra om ditt företag får betalningsproblem? Här får du som driver eller vill starta företag tips och information som kan minska risken för överskuldsättning och konkurs.

Förebygg betalningsproblem

Du kan göra en hel del för att förebygga betalningsproblem från dina kunder. Här är fyra tips:

 • Goda faktureringsrutiner och tydliga avtal med dina kunder ökar möjligheterna att få betalt i tid.
 • När du ska utföra en större tjänst bör du undersöka om du kan få hela kostnaden eller en del av den betald i förskott.
 • Ju bättre du känner dina kunder och leverantörer, desto tryggare för dig. Om du är beroende av en stor kund eller leverantör är det extra viktigt att du har koll på deras verksamhet och hur det går för dem.
 • Du kan enkelt kontrollera om dina kunder eller leverantörer har skulder i våra register genom att ringa vår kundservice.

Få betalt i tid

Säkerställ att du får betalt i tid. På så sätt minskar du risken för att komma efter med dina betalningar. Om du inte får betalt kan du vända dig till ett inkassobolag eller direkt till oss för att få hjälp. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos oss. Då kan vi fastställa kravet och du kan få vår hjälp med att driva in skulden.

Betala i tid

Betala företagets fakturor och skatter i tid. Om en leverantör har en fordran på ditt företag och ansöker om betalningsföreläggande hos oss är det tillräckligt för att kreditupplysningsföretagen ska ge dig en betalningsanmärkning.

Läs mer om betalningsanmärkningar på vår och Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Om du har betalningsproblem – gör så här

Om du hamnar i en situation där du inte kan betala lån, checkkredit eller övriga skulder ska du göra så här:

 • Ta snarast kontakt med den du är skyldig pengar. Försök att komma överens om en avbetalningsplan. Då behöver den som du är skyldig pengar inte ansöka om betalningsföreläggande och du kan undvika onödiga kostnader och en betalningsanmärkning.
 • Ta reda på vilka krav någon har mot dig eller ditt företag genom att logga in på Mina sidor på vår webbplats.
 • Om ärendet har kommit till oss får du ett brev med ett krav (ett föreläggande). Det betyder att någon anser att du eller ditt företag ska betala eller göra något. Du ska då så snart som möjligt svara på att du har tagit emot brevet. Svaret betyder inte att du godkänner kravet.
 • Efter att du har svarat på att du har mottagit brevet så kan du invända mot (bestrida) kravet om du anser att det är fel (till exempel för att du redan har betalat). I brevet framgår hur många dagar du har på dig att invända mot kravet.

Läs vidare om hur du ska agera och vad som händer när någon som du är skyldig pengar vill ha hjälp från oss med att fastställa kravet och driva in skulden:

Kunskap är det viktigaste

Här har vi samlat mer viktig kunskap och användbara länkar till relevanta myndigheter för dig som funderar på att starta ett företag eller redan driver näringsverksamhet.

Företagets budget

Företagets budget hjälper dig att planera verksamheten på ett bra sätt. Budgeten ger dig en uppfattning om företagets investeringar, intäkter och kostnader så att du vet om det kommer att finnas pengar att betala räkningarna med.

Läs mer om hur du gör olika typer av budgetar för företaget hos Verksamt.se:

Gör en budget

Bokföring

Bokföringslagen styr arbetet med företagets bokföring. Ta tidigt hjälp av till exempel en auktoriserad eller godkänd specialist, om du inte har tillräckligt med tid eller kunskap för att arbeta med bokföringen.

Kom ihåg att det alltid är du som har det yttersta ansvaret för företagets bokföring, även om du tar hjälp.

Få mer information om bokföring på Skatteverkets och Verksamts webbplatser:

Ansvar för företagets skulder

Företagets bolagsform (enskild näringsverksamhet, aktiebolag med flera) styr vilket personligt ansvar du har för företagets skulder. Ta reda på vad som gäller för respektive bolagsform.

Läs mer om olika bolagsformer och betalningsansvar för företag på Bolagsverkets, Verksamts och vår webbplats:

Skattekonto och skatter

Skulder på skattekontot är de vanligaste skulderna i våra register för företagare. Du behöver ha kunskap om hur skattekontot fungerar och vara noggrann med förfallodagar.

Kontrollera att din preliminärskatt är rätt. Om du exempelvis betalar för lite skatt, kan den behöva justeras så att du inte får underskott på skattekontot.

Betala alla skatter och avgifter som förfaller under månaden i tid – annars lämnas skulderna till oss.

Mer om skatter på vår och Skatteverkets webbplatser:

Anställd med löneutmätning

Om du har en anställd med löneutmätning ska du betala ett visst belopp av lönen till oss och resterande till din anställda. Du får då en förfrågan från oss där vi ber dig lämna uppgifter om din anställdas lön eller ersättning. Läs mer om hur du lämnar uppgifter till oss:

Observera

Vi räknar om besluten om löneutmätning i början av januari varje år. Beslutet skickar vi både till dig som är arbetsgivare och till den som har löneutmätning.

Det är viktigt att du som är arbetsgivare följer det nya beslutet så att rätt belopp dras för din anställda.

Avveckla företaget

Om du vill sälja ditt företag eller avsluta det på något annat sätt ska du känna till vad som är viktigt att tänka på. Den bolagsform som ditt företag bedrivs i styr hur du ska gå till väga för att avveckla verksamheten.

På webbplatsen Verksamt.se finns information om vad du som företagare behöver göra när du ska sälja eller avveckla ditt företag:

Avveckla

Vill du veta mer om konkurs och rekonstruktion?

Vem kan ansöka om konkurs?

Du kan även ringa vår kundservice.

Skydda dig och företaget mot brott

Ditt företag kan på olika sätt utsättas för brott.

Företrädaransvar och styrelsemålvakt

Att företräda ett företag eller en styrelse innebär att du tar ansvar för hur verksamheten sköts. Styrelsemålvakt innebär att du är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag utan att ta del av verksamheten. Det är brottsligt och du kan inte skylla på att du inte har förstått innebörden av vad du har skrivit under.

Läs mer om företrädaransvar på Skatteverkets webbplats:

Företrädaransvar

Läs mer om hur du kan skydda dig mot att utnyttjas som styrelsemålvakt på Polisens webbplats:

Bli inte utnyttjad som styrelsemålvakt

Penningtvätt

Penningtvätt beskrivs enklast som ett sätt att föra över pengar från brottslig verksamhet till det finansiella systemet. Syftet är att dölja var pengarna kommer från. Så här kan du skydda dig mot penningtvätt:

 • Låt ingen använda företagets bankkonto för att sätta in, föra över eller ta ut pengar.
 • Var misstänksam mot erbjudanden om jobb och uppdrag som utlovar snabba pengar och stor förtjänst, utan att du behöver ha erfarenhet.
 • Ta inte emot pengar via Swish om syftet är att föra dem vidare.
 • Lämna inte ut ditt personnummer eller detaljerad bankinformation.

Du hittar mer information om penningtvätt på Polisens webbplats:

Bli inte utnyttjad som penningmålvakt

Bluffakturor

Var uppmärksam på bluffakturor. Om du får en bluffaktura ska du genast invända mot (bestrida) den och göra en polisanmälan. På vår webbplats har vi samlat frågor och svar om bluffakturor. Du hittar frågorna under Brottslighet, skadestånd mm.

Frågor och svar