E-tjänst...

Begäran om information Dataskyddsförordningen (GDPR)

Observera

Du kan öppna och fylla i blanketten när du har laddat ned den. Men för att få med alla hjälpfunktioner måste du spara den på din dator och sedan öppna den därifrån. Läs mer om hur du gör:

Tips för att fylla i blankett

KFM 9595 | Begäran om information Dataskyddsförordningen (GDPR)

Utgåva 02 | Utgiven | 1 sida