Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng
E-tjänst...

Ansökan om särskild handräckning/avlägsnande

KFM 9042 | Ansökan om särskild handräckning/avlägsnande

Utgåva 07 | Utgiven | 3 sidor

Observera

Du kan öppna och fylla i blanketten när du har laddat ned den. Men för att få med alla hjälpfunktioner måste du spara den på din dator och sedan öppna den därifrån. Läs mer om hur du gör:

Tips för att fylla i blankett

Skicka ansökan

Här får du information om vilket kontor du ska skicka din ansökan till.

Ansökan om betalningsföreläggande/handräckning