Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng
E-tjänst...

Application for order to pay/ordinary assistance

KFM 9012 | Application for order to pay/ordinary assistance

Edition 19 | Published | 4 pages

Use our e-service

If somebody can help you, you can always use our e-service, which is in swedish.

You must have a Bank ID to be able to log in to the e-service:

Ansökan om betalningsföreläggande

Send your application

If you choose to use the form, you must send your application to:

Kronofogdens inläsningscentral
FE 7600
839 86 Östersund