Vad händer efter att du har fått beslut om skuldsanering

En skuldsanering gäller alltid i fem år från beslut om inledande, även om din betalningsplan är kortare. Sedan ska din skuldsanering vara slut. Men mycket kan hända under tiden.

När skuldsaneringen är slut ska kreditupplysningsföretagen ta bort dina betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkning

Min skuldsanering

Du som har ett beslut kan se status för din skuldsanering i e-tjänsten Min skuldsanering. Du kan också se när din skuldsanering förväntas vara klar.

Omprövning av din skuldsanering

Mycket kan hända under skuldsaneringen. Din ekonomi kan bli bättre eller sämre. Då kan du eller de som ska ha betalt (dina borgenärer) ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Ansökan om omprövning av skuldsanering

Om du inte betalar som du ska

Det är viktigt att du betalar enligt betalnings­planen. Om du inte gör det, skickar vi en påminnelse till dig. Varje kvartal skickar vi också ut ett meddelande till dina borgenärer om att du inte har betalat.

Får du en påminnelse så bör du betala ikapp så snart du kan. Har du fått en påminnelse trots att du har betalat? Hör i sådana fall av dig till vår kundservice.

Om du inte betalar som du ska kan dina borgenärer ansöka om att vi ska avbryta (upphäva) din skuldsanering.

Stöd och tips som rör privatekonomi

Krav och skulder efter beslutet

Trots att du har fått ett beslut om skuldsanering kan en borgenär ställa krav på betalning, det vill säga ansöka om betalningsföreläggande, hos oss. Det kan också hända att du får brev från din borgenär för att de vill informera om att skulden finns eller har bytt ägare. Är du osäker så ring gärna borgenären för att få svar på varför de har skickat brev till dig.

Var uppmärksam på om någon ställer nya krav på dig när du har fått ett beslut om skuldsanering. Du bör också undvika att dra på dig nya skulder, försök därför betala om du kan. En skuld du får under din skuldsanering kan vi inte lägga till i din skuldsanering.

Krav på betalning efter beslut

Om du får ett krav på betalning som du inte håller med om, måste du invända mot (bestrida) kravet. Ett skäl till att invända är exempelvis att skulden ingår i din skuldsanering. Om du inte invänder kan vi fastställa kravet genom ett beslut (utslag). Blir kravet fastställt kan den som vill ha betalt ansöka om vår hjälp med att driva in skulden. 

Så här invänder du mot (bestrider) kravet

För att undvika utmätning av skulder som ingår i skuldsaneringen ska du invända mot kravet. Invänd genom att skriva

 • att du invänder
 • varför kravet är fel.

Det kan du göra på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i brevet med kravet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Det är viktigt att du invänder i tid – sista svarsdatum står i brevet med kravet.

Krav på att en skuld drivs in efter beslut

Den som vill ha betalt (borgenären) kan ansöka om vår hjälp med att driva in en skuld. Det kan ske trots att skulden ingår eller har ingått i din skuldsanering och trots att du har fått beslut om inledande eller beslut om skuldsanering. Om det händer måste du invända för att hindra utmätning.

Så här invänder du mot att skulden drivs in

Tala om för oss att du invänder genom att skriva

 • att du invänder och
 • varför kravet är fel.

Det kan du göra på ett av följande sätt i:

 • telefon
 • ett mejl
 • ett brev.

Du måste agera för att vi ska bedöma om utmätningen ska stoppas. Det finns inte någon tidsgräns för när du kan invända, men om du inte invänder tidigt, är det svårare att få tillbaka pengar som vi har hunnit utmäta och betala ut. Om du invänder när pengarna har betalats ut ska du överklaga till domstol.

Tänk på följande

Det är viktigt att du agerar. Har skulden uppkommit innan vi inledde skuld­sanering ingår den i skuldsaneringen och då måste du invända mot kravet.

Invänd alltid mot ett krav som du anser är fel. I annat fall riskerar du att vi fastställer skulden eller att vi utmäter.

Den som har skuldsanering avlider

Om den som har skuldsanering avlider så finns skyldigheten att betala enligt betalnings­planen kvar. Finns det tillgångar i dödsboet har borgenärerna rätt till betalning ur dödsboet. Anhöriga till den som avlidit ärver inte skulden.

Finns det en större summa i dödsboet bör du ta kontakt med oss för förskottsbetalning. Saknar dödsboet tillgångar – ta kontakt med oss och meddela det. Glöm inte att ange personnummer för den avlidna.

Kom ihåg

Uppgiften att den avlidna personen har skuldsanering ska antecknas i bouppteckningen.

Ytterligare frågor

Har du ytterligare frågor om hur bouppteckning ska göras, vänligen vänd dig till Skatteverket.

Skatteverket: Bouppteckning

Frågor och svar