Omprövning av skuldsanering för företagare

Om din ekonomi förändras kan du ansöka om att få din skuldsanering för företagare ändrad via en blankett på vår webbplats.

Du kan ansöka om att vi omprövar din skuldsanering för företagare, om din ekonomi blir sämre eller bättre. Du behöver fortfarande kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal. Du ansöker med vår blankett.

Omprövning av skuldsanering – ansökan från dig som har skuldsanering för företagare

När du ansöker

Du ansöker om omprövning av skuldsanering genom att

 • fylla i blanketten noggrant
 • skriva ut den
 • skicka den till
  • Kronofogden
   FE 100 Skuldsanering
   106 65 Stockholm

Tänk på

De du är skyldig pengar, borgenärerna, kan också ansöka om att din skuldsanering för företagare ska omprövas.

Du kanske inte kan betala som du ska

Du kan ansöka om att din skuldsanering ändras om du betalar ett högre belopp än det lägsta godtagbara, och du får det sämre ekonomiskt.

Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad under din skuld­sanering. Du hittar mer information om prisbasbeloppet på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Statistiska centralbyrån: Prisbasbelopp

Om du inte längre kan betala det lägsta beloppet kan du ansöka om att din skuldsanering för företagare avbryts (upphävs).

I vissa fall, även om du inte längre kan betala det lägsta beloppet, kan vi ändra din skuldsanering om

 • det finns synnerliga skäl och
 • du har följt minst två tredjedelar av din betalningsplan.

Får du avslag på din ansökan om omprövning så fortsätter din skuldsanering som tidigare och du ska följa tidigare beslut.

Om du får det mycket bättre

Om du får det väldigt mycket bättre kan borgenärerna vilja ha mer, eller så vill du själv betala mer. Du kan också ansöka om att få din skuldsanering upphävd om din ekonomi har förbättrats så mycket att du kan betala alla skulder som ingår i skuldsaneringen för företagare.

Är det borgenärerna som ansöker om en ändring kan vi förlänga din betalningstid. Det gör vi däremot inte om det är du själv som ber om ändringen.

Får du ett avslag på ansökan om omprövning så fortsätter din skuldsanering som tidigare och du ska följa tidigare beslut.

Om borgenärerna vill upphäva skuldsaneringen

Borgenärerna kan också ansöka om att vi ska upphäva din skuldsanering. Det kan hända om du till exempel inte betalar som du ska. I så fall har du samma skulder som före skuldsaneringen – minus det du redan har betalat, men plus den ränta som löpt under tiden skuldsaneringen pågått.

Frågor och svar