Te isi tut borčija

Te isi tut jek borči so našti te platine, hem okova kaske so sian borči mangela pomoč amendar, tegani amen kontaktirinaja tut. Tegani avela tuke jek ljil amendar.

Obično amendar avela tuke jek ljil kori so vakerela pe angloplatibaskoro vakeribe hem borči te platine.

Sammanfattning på svenska

Om du har skulder

Har du en skuld du inte kan betala, och den du är skyldig pengar vill ha hjälp från oss, kontaktar vi dig. Du får ett brev från oss.

De vanligaste breven du får från oss handlar om betalningsföreläggande och skuld att betala.