Kontaktirin amen

Ađahare šaj te kontaktirine amen te vičine ko telefoni, te pisine e-majl, te bičhalje amenđe ljil.

Te vičine ko telefoni

Vičin amen ko

0771-73 73 00

Akava broj tano amaro servis.

Ked vičineja, ka ovel jekh automatsko glaso. O glaso ka pomožini tut te ave đi ko pravo than.

 • Ko telefonsko kontakti o automatsko glaso ka pučel tut savi pomoč valjani tuče hem tegani tu valjani te vačere.
 • Ako rodeja disave manuše, valjani te phene sar vičini pe odova manuš.
 • Ako mangeja te kontaktirine o servis, vačer ”växel”.

Ako o automatsko glaso na haljola tut so vačereja, tegani aveja ko servis.

Ako hijan ki jekh aver phuv?

Ako hijan ki jekh aver phuv hem valjani te ave ko kontakti amencar, vičin amen ko

+46 8 564 851 50

Vreme ked čeraja buti

Amaro servis čerela buti svako bučakoro dive kotar o sati 8.00 đi ko sati 16.00.

Pisin jekh e-majl

Tu šaj te bičhalje amenđe e-majl ko

kontakt@kronofogden.se

Amen ka probina te bičhala tuče odgovor ko e-majl tajsa dive. Ama. ako tano to pučibe komplicirimo šaj te doljel pobuter dive.

Šukar te đane ked bičhaljeja e-majl

 • Amen šaj te odgovorina ko oficialna pučiba. Našti te odgovorina ko pučiba so isi oljen specifično tema.
 • Ako mangeja dokumenti kotar e borđesiri specifikacia ja register, šaj te bičhala tuče ako deja amen to broj kotar faks ja ti adresa.
 • Ako isi tut pučibe kotar jekh manuš, firma ja diso aver specifično, valjani te de amenđe o broj kotar organizacia ja kotar o manuš so valjani te platini, ja o broj kotar o slučaj koro amende.
 • Ma bičhal amenđe osetljivo informacia ko e-majl.
 • Tu isi tut pravo te ove anonimno. Ama, o e-majl hem sa aver pisimo ovena oficialna dokumentija. Odova značini so amen šaj te mothova odola dokumentija đikase ako rodela odova.
 • Ako bičhaljeja amenđe disavo dokumenti, dikh te ovel tano ko PDF formati.

Bičhal ljil ja blanketa

Ako mangeja te bičhalje amenđe ljil ja jekh blanketa, dikh te bičhalje ki pravo kancelaria sebepi te dobine o odgovor sigate. Vičin amen ko telefoni ako valjani tuče pomoč.

Ava ki kancelaria

Sa o kancelarije, osim ki Stockholm hem Göteborg tane phravde ako isi tut zakazimo termini. Ako mangeja te čere termini vičin ko

010-579 26 60

På svenska

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Ringa

Ring oss på

0771-73 73 00

Det är samma nummer oavsett om du vill ringa till kundservice eller vår växel.

När du ringer möts du av en automatisk röst. Rösten ber dig beskriva vad du vill ha hjälp med.

 • Vill du komma i kontakt med kundservice berättar du vad ditt ärende handlar om.
 • Om du söker en viss person säger du namnet på den du vill komma i kontakt med.
 • För att bli kopplad till växeln säger du ”växel”.

Om den automatiska rösten inte förstår, kopplas du till kundservice.

Är du i utlandet?

Om du är i utlandet och behöver komma i kontakt med oss ringer du

+46 8 564 851 50

Våra öppettider

Vår kundservice och växel är öppen måndag–fredag 08.00–16.00.

Mejla oss

Du kan mejla oss på

kontakt@kronofogden.se

Vårt mål är att besvara ditt mejl senast nästkommande vardag. Om din fråga är mer komplicerad kan det dröja något längre.

Att tänka på när du mejlar oss

 • Vi kan enbart svara på allmänna frågor. Vi kan inte mejla svar på frågor som rör specifika ärenden.
 • Vill du ha utdrag som gäller skuldspecifikationer eller register kan vi skicka det till dig om vi får din postadress eller ditt faxnummer.
 • Gäller frågan en person, ett företag eller ett specifikt ärende ska du uppge person- eller organisationsnummer på den som ska betala eller ärendets nummer hos oss.
 • Undvik att skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Du har rätt att vara anonym. Däremot är alla mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och att vi måste lämna ut dem om någon begär det.
 • Om du bifogar ett dokument ska det helst vara i filformatet pdf.

Skicka brev eller ansökan

Om du vill skicka ett brev eller en ansökan med post till oss är det viktigt att du skickar till rätt kontor för att få snabb hjälp. Ring oss så hjälper vi dig.

Besöka våra kontor

Observera att våra kontor, förutom i Stockholm och Göteborg, endast har öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring

010-579 26 60