O zaedničko fundamentalno kučkeribe (vredibe) ingarela amari buti

Amari buti ingarela pe taro zaedničko fundamentalno kučkeribe (vredibe) kova so važinela sarinenge so kerena buti ki država ama hem taro amare fundamentalna kučeribe.

E Phuvjakoro (državakoro) administratikano fundamentalno kučkeribe

Sarine so kerena buti ki Phuv (držav) ulavena jek kučkeribe (vredibe) soj bazirimo ko akala buča

 • demokratija,
 • pravoskoro sigurnost,
 • objektiviteti,
 • phravdo mislibe,
 • respekti sa e manušengere pravoske hem
 • efektiviti hem servizi.

Amaro fundamentalno kučkeribe (vredibe)

Amaro fundamentalno kučkeribe isi ole amari vizija, amari butikeribaskiri idea hem amare kučkeribaskere lafija.

 • Amari vizija i sarine te platinen hem nijek te na ovel pherdo ko borči.
 • Amari butikeribaskiri idea i te kerel pe buti kaj te šaj okolen so isi pravo te platinel pe olenge – tegani te platinel pe olenge. Ama amen dajadumo hem okolenge so trebela te platinen ple borčija hem te šaj odova te ovel ko jek pravno sigurno čhani.
 • Amare kučkeribaskere lafija i pakivalo (poverlivo), dumodejutno hem ofansivno.

Sammanfattning på svenska

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statsförvaltningens värdegrund

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från

 • demokrati,
 • rättssäkerhet,
 • objektivitet,
 • fri åsiktsbildning,
 • respekt för alla människors rättigheter samt
 • effektivitet och service.

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

 • Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.
 • Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till dem som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.
 • Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.