Nane borčija ama i ekonomija nane rahati – kontaktirin amen

Nane tut borčija ama pale sekirineja tut baši tli ekonomija? Amen dajadumo hem sikavibedrumo.

So kerela o Kronofogden?

Pherdo džene i narahati te na našalen ple ekonomijakiri kontrola. Amen pačaja kaj o džaniba i važno kaj te šaj te kerel pe balansi ki ekonomija.

Amari čhinavutni buti kerela pe odolea so buvljaraja informacija hem barakeraja o džaniba baši prifatno ekonomija.

Kasaja isi amen maškarbutikeriba (suradnja)?

Amen maškarbutikeraja

  • buteder javere vlastencar, ko primer Konsumentverket hem Finansinspektionen
  • javere organizaciencar hem bankencar,
  • školencar hem sikavnencar (učitelencar) kaj te šaj zaedno te da tut dumo.

Isi tut pučiba?

Te sian sekirimo hem te isi tut pučiba – kontaktirin amaro mušteriengoro servizi. Amen daja dumodejbe hem drumosikavibe hem uzal odova so nane tut borči amende.

Tu šaj te kontaktirineda e budžeteskoro hem borčiskoro godideare ki tli komuna.

Kontaktirin tle komuna

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning