Isi tut pravo te platinel pe tuke – kontaktirin amen

Isi džiko soj tuke borči ama so na platindža? Te isi tut pravo te platinel pe tuke – tegani šaj te del pe tuke dumo taro Kronofogden.

Keda šaj dela pe tuke dumodejbe?

Te dendžan udžule (uzajem) love hem okova soj tuke borči na platinela plo borči, tegani šaj dela pe tuke dumodejbe amendar. Tu šaj te kontaktirine amen ko primer ko asavke situacije:

 • džiko na platine pli faktura ja pale,
 • okoleske so mukhea ki kirija jek soba ja pale stani/kher na platinela pli kirija.

Kaske šaj pomožinela pe?

Sarine so isi olen pravo te platinel pe olenge šaj te kontaktirinen amen

 • i Phuv,
 • komune,
 • firme hem
 • prifatna džene.

So keraja amen?

Amen šaj pomožinaja tut te del pe tuke rešenje kaj okova soj borči tuke i dužno te platinel tuke.

Te isi tut jek asavko rešenje tegani tu šaj te rode te konfiskirina oleskiri plata ja pale javer diso taro isibe taro o manuš soj tuke borči love. Amen bašo odova vakeraja keribekočačipa (verkställighet). Tegani e firmakoro gazda cidel love taro manuš soj borči ja pale amen šaj te bikna oleskoro isibe. O love džana te platinel pe o borči.

Sammanfattning på svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.