Borčiskoro iranibaskoroplani – tuke so nikad našti te platine tle borčija

Tu so sian učhardo taro borčija, mangela te phenel pe kaj isi tut borčija so nikad našti te platine, šaj dela pe tuke borčiskoro iranibaskoroplani. Ama tu mora te phere disave preduslovija.

Soj odova borčiskoro iranibaskoroplani?

Jek borčiskoro iranibaskoroplani značinela kaj dela pe tuke jek platibaskoro plani disave beršenge kaj te šaj te platine jek kotor taro tle borčija, pandž berša prifatno dženenge hem trin berša e firmenge. O resto so ačhla taro borči na trebela te platine.

Kaske šaj dela pe borčiskoro iranibaskoroplani?

Te isi tut čače but borčija tegani šaj te rode borčiskoro iranibaskoroplani. Odova i sar prifatno dženenge adžahar hem firmenge.

Save i o preduslovija bašo borčiskoro iranibaskoroplani?

 • Tu našti te platine disar tle borčija beršencar.
 • Odova i ko jekhipa tle personalno hem ekonomikane situaciaja.
 • Tu bešeja ja pale tut isi tut borčija ki Švedija.
 • Tut so isi firma ka trebel e firmakiri ekonomija lokhe te šaj kontrolirinel pe.
 • Tut na trebela te ovel firmakirizabrana.

Sar kerela pe odova?

Ko kratko odova džala adžahar:

 • Tu rodea amende bašo borčeskoro iranibaskoroplani ko amaro elektrikano servizi ja pale odolea so pherea jek formulari. Te mislinea kaj i komplicirimo le pomoč ki tli komuna taro manuš so kerela sar budžeteskoro hem borčiskoro godideari.
 • Amen kontrolirinaja dali phereja akala preduslovija bašo borčiskoro iranibaskoroplani. Te phereja odova tegani amen anaja jek privremeno rešenje kaj šaj te la te kera o borčeskoroiranibaskoroplani hem kobor ka platine.
 • Tu ka le te platine o borči panda keda anela pe o privremeno rešenje.
 • Amen bičhalaja jek predlog okolenge so sian borči love hem ola trebela te odgovorinen ko odova. Ko predlog khuvena sa o borčija so isi tut hem keda ka le te platine.
 • Palo jek vreme avela tuke amendar jek paluno rešenje kori so terdžola sar ka kerel pe tlo borčeskoro iranibaskoroplani.
 • Tegani tu platineja palo jek platibaskoro plani. Te dživdinea ko egzistencijakoro minimumi šaj anela pe tuke rešenje bizo platibaskoro plani. Tegani na platineja diso taro tle borčija. Ama te isi tut firma hem te andža pe tuke rešenje bašo borčengoro iranibaskoroplani, tegani tu mora te platine palo plani
 • Keda o borčeskoro iranibaskoroplani i kerdo, obično e prifatno dženenge i pandž berša a e firmenge trin berša, tegani nane poviše borčija so khuvena ko tlo borčengoro iranibaskoro plani.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.