Indrivning av utländsk skuld

Har du en skuld till en utländsk myndighet, person eller ett företag, kan vi utmäta den med stöd av internationella överenskommelser.

Samma regler som för svenska skulder

Om den utländska myndigheten, personen eller företaget vill ha betalt, kan den ansöka om vår hjälp för att driva in skulden. Då får du ett brev från oss om skulden. Reglerna är desamma som vid svenska skulder.

Utmäta lön eller egendom

Felaktig skuld eller överklaga

Anser du att skulden är fel eller vill du överklaga den, måste du göra det till den utländska instans som utfärdat domen eller beslutet.

Skuldsanering och utländsk skuld

Har du skuldsanering och utländska skulder omfattas de av svensk skuldsanering på samma villkor som andra skulder.

Vi bedömer om din skuldsanering kan inledas

Om kravet inte är fastställt

Har du fått ett krav om en utländsk skuld (föreläggande) hittar du mer information på vår webbplats.

Krav om att betala till någon i annat EU-land