Varför har kommunen flyttat mitt fordon?

Kommuner har rätt att flytta ett fordon till en särskild uppställningsplats om ägaren har obetalda fordonsrelaterade skulder för minst 5 000 kronor. Kommunerna behöver inte lämna tillbaka fordonet förrän alla skulder och kostnader är betalda. Kommunerna ska meddela oss om dessa ärenden. Vi får då en möjlighet att ta över handläggningen genom att vi exempelvis utmäter fordonet.