Vad ska jag tänka på när jag ska köpa en bil?

Det är viktigt att tänka på att fordonsskulder är knutna till fordonet och inte till den som var registrerad ägare när skulderna uppkom. Det betyder att skulden följer fordonet vid en försäljning.

Fordonsrelaterade skulder är statens eller kommunens fordringar när det gäller

  • felparkeringsavgifter utfärdade av kommun eller stat
  • trängselskatt
  • fordonskatt
  • infrastrukturavgift.

Att skulderna är knutna till fordonet gäller för skulder som är beslutade efter den 1 juli 2014.