Från och med 17.00 fredagen den 24 september till och med 09.00 måndagen den 27 september, pågår underhåll av våra system. Det innebär att du inte kan använda Mina sidor eller våra e-tjänster under tiden för underhållet. Det kan även förekomma störningar och förseningar i våra filtjänster mellan fredag den 24 september 17.00 till lördag den 25 september 07.00.

Stäng
Kundserv... Frågor o...

Vad händer om jag köper ett fordon med obetalda skulder?

Vi kan ta fordonet i anspråk om det finns fordonsrelaterade skulder, även om du som köpt fordonet inte orsakat skulderna. Vi måste alltid först försöka få betalt av den som orsakat skulderna. Är det inte möjligt kan vi i stället ta fordonet för att betala skulderna.

För att undvika att vi tar fordonet måste du betala skulderna som är kopplade till fordonet – om skulderna är beslutade efter den 1 juli 2014.