Vad händer om jag köper ett fordon med obetalda skulder?

Vi kan ta fordonet i anspråk om det finns fordonsrelaterade skulder, även om du som köpt fordonet inte orsakat skulderna. Vi måste alltid först försöka få betalt av den som orsakat skulderna. Är det inte möjligt kan vi i stället ta fordonet för att betala skulderna.

För att undvika att vi tar fordonet måste du betala skulderna som är kopplade till fordonet – om skulderna är beslutade efter den 1 juli 2014.