Vad händer om jag har ett fordon med obetalda skulder registrerat på en annan person?

Fordonsrelaterade skulder är knutna till ett fordon, inte bara till den som är eller var registrerad ägare när skulden uppkom. Det innebär att vi kan ta fordonet även om det är registrerat på en annan person – om den som orsakat skulderna inte kan betala.