Kan ni ta fordonet om det finns skulder kvar efter att ni har sålt det?

Har du köpt fordonet på exekutiv auktion riskerar du inte att vi tar fordonet i anspråk igen för skulder som uppkom innan eller samma dag som försäljningen. Detta gäller även om det fortfarande finns fordonsskulder kvar efter vår försäljning.