Vad gör jag om jag inte kan betala ett inkassokrav?

Ta kontakt med inkassobolaget och förklara situationen om du inte kan betala, trots att kravet är riktigt. Ha dina papper framme när du ringer så att du kan uppge referensnummer.