Vilka uppgifter lämnar ni till kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag kan elektroniskt hämta vissa uppgifter som gäller indrivning och krav på att betala eller göra något (betalningsförelägganden). Uppgifterna hämtas från databasen för utsökning och indrivning samt databasen för betalningsförelägganden. Vi lämnar inte ut uppgifter som har sekretess.