Hur långa väntetider har ni?

Väntetiderna förändras kontinuerligt. Det kan bero på flera orsaker, bland annat vilket ärende det gäller eller om du behöver komplettera din ansökan.

Väntetider